Izložba Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Secesija u starom jezgru Zemuna, otvorena je 3. novembra 2017.godine, u Zavičajnom muzeju Zemuna, Spirtinoj kući u Glavnoj br. 9. Autor izložbe je Aleksandra Dabižić, istoričar umetnosti, viši stručni saradnik Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Izložba Secesija u starom jezgru Zemuna na najbolji način promoviše vrednosti graditeljskog nasleđa, značajna je ne samo za stručnjake, već i za širu javnost. Osim o secesiji, ona svedoči i o istoriji Zemuna, kao i o znamenitim ličnostima koje su obeležile njegov razvoj. Boljim sagledavanjem i vrednovanjem graditeljskog nasleđa, izložba doprinosi izgrađivanju savesnijeg odnosa prema nasleđu.  Rasvetljavajući i ukazujući na bogato graditeljsko nasleđe u duhu secesije, dokazuje se značajna pozicija Zemuna na mapi srednjoevropskih gradova.

Bogato graditeljsko nasleđe Zemuna svedoči o mnogim fazama razvoja najrazličitijih stilskih tokova koji su se smenjivali u njegovoj bogatoj istoriji. Izložba Secesija u starom jezgru Zemuna koju je osmislila i priredila Aleksandra Dabižić na najbolji način ukazuje na jednu od faza njegovog razvoja i oblikovanja. Predmet istraživanja, kao i materijal koji je  prezentovan je nasleđe zaštićene prostorne kulturno-istorijske celine Starog jezgra Zemuna. Dat je hronološki prikaz objekata koji sa jedne strane imaju kulturno-istorijsku i stilsku vrednost, dok su sa druge strane značajni po svojoj ambijentalnoj vrednosti i spomeničkom karakteru, od kojih mnogi imaju status spomenika kulture. Izložbu prati katalog čija je sadržina i koncepcija usklađena sa izloženim materijalom.

Iako, po mišljenju autorke, vrlo često dolazi do mešanja stilova na istom objektu, što stilsku klasifikaciju čini uslovnom, secesija je značajno obeležila graditeljstvo Zemuna u periodu od 1900. do 1914. godine. I pored udaljenosti od većih kulturnih celina, secesija se u Zemunu javlja gotovo istovremeno kao i u drugim evropskim centrima. Reprezentativni primeri izgrađeni u stilu secesije u velikoj meri su doprineli obogaćivalju duha srednjoevropske kulturne celine koju je Zemun imao. O tom duhu najbolje svedoči njegovo staro jezgro koje autorka ocenjuje kao građeviski homogenu i kompaktnu kulturno-istorijsku celinu.

Posebno su istaknuta i analizirana najkarakterističnija zdanja koja su svojom kulturno-istorijskom, estetskom i likovnom vrednošću značajno obeležila razvoj secesije.

Izložba Secesija u starom jezgru Zemuna na najbolji način promoviše vrednosti graditeljskog nasleđa, značajna je ne samo za stručnjake, već i za širu javnost. Osim o secesiji, ona svedoči i o istoriji Zemuna, kao i o znamenitim ličnostima koje su obeležile njegov razvoj. Boljim sagledavanjem i vrednovanjem graditeljskog nasleđa, izložba koju preporučujemo značajno doprinosi izgrađivanju savesnijeg odnosa prema nasleđu.  Rasvetljavajući i ukazujući na bogato graditeljsko nasleđe u duhu secesije, autorka je uspela da potvrdi i dokaže značajnu poziciju Zemuna na mapi srednjoevropskih gradova. Zahvaljujući višestrukom značaju ovog projekta, nadamo se da će izložba koja je pred nama izazvati interesovanje kako ljubitelja istorije, tako i stručnjaka iz oblasti zaštite kulturne baštine, jer Zemun to sasvim sigurno zaslužuje.