Skip to Content

Yearly Archives: 2017

Radionice „Nasledje i kulturni predeo“ i šetnja Dunavskom padinom u okviru „Dana evropske baštine“

Obilazak izložbe „Beogradsko sajmište – povratak u budućnost“

Ministarstvo za kulturu i informisanje i Zavod potpisali Ugovor o projektu rekonstrukcije Umetničkog paviljona „Cvijeta Zuzorić“

Saradnja Zavoda i Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju

Predstavnici ETH Zurich i Arhitektonskog fakulteta u Beogradu u poseti Zavodu

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda 2. juna 2017. godine posetili su  dekan Arhitektonskog fakulteta prof. Vladan Djokić i predavači sa ETH fakulteta iz Ciriha, prof. Alfredom Brilemburg i Haris Piplaš. Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu organizovao je radionicu Designing Housing and City Transformations – Novi Beograd u okviru medjunarodnog istraživačkog projekta pod nazivom „Smart and creative cities for knowledge-based societies“, finansiranog od strane Swiss National Science Foundation – SNSF. Povod posete Zavodu bio je upoznavanje sa delatnošću i radom Zavoda sa posebnim osvrtom na arhitektonski razvoj, značaj i zaštitu Centralne zone Novog Beograda, priobalne zone i pojedinačne objekte na Novom Beogradu o čemu su govorile istoričarke umetnosti Aleksandra Dabižić i Ivana Vesković. Akcenat je stavljen na arhitektonsko-urbanističke i prostorne vrednosti Novog Beograda, koje tvore jedinstveni urbani i kulturni pejzaž prestonice. Gosti su upoznati sa studijom istraživanja Centralne zone Novog Beograda koja predstavlja okosnicu značajnog urbanističkog koncepta prostora koji se nalazi pod prethodnom zaštitom. Predstavljeni su i panoi vrednovanih blokova 1 i 2, dipl. snimatelja slike Snežane Negovanović, koji su bili deo postavke ovogodišnjeg Salona arhitekture u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu.

bgd

Blok 21 Centralna zona Novog Beograda

Počeli radovi na česmi Mehmed paše Sokolovića i Turbetu Damad Ali paše

Beograd, 30. maj 2017. godine – Počeli radovi na rekonstrukciji, restauraciji i prezentaciji česme Mehmed paše Sokolovića i na rekonstrukciji i restauraciji Turbeta Damad Ali paše

Na Beogradskoj tvrdjavi 29. maja 2017. započeti su radovi na rekonstrukciji, restauraciji i prezentaciji česme Mehmed paše Sokolovića i na rekonstrukciji i restauraciji Turbeta Damad Ali paše. Investitor radova je Grad Beograd. Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda-ustanova kulture od nacionalnog značaja u saradnji sa TIKA-om (Turskom agencijom za medjunarodni razvoj i saradnju-Kancelarijom za koordinaciju programa u Beogradu) i projektantskom kućom iz Republike Turske „Ekol mimarlik“ izradio je projekte po kojima se izvode radovi. Projekte i izvodjenje radova finansira TIKA. Odgovorni projektanti ispred Zavoda su arhitekte konzervatori Nevenka Novaković i Ivana Filipović Jork. Saradnja je započela na inicijativu NJegove Ekselencije gospodina Mehmeta Kemala Bozaja (Mehmet Kemal Bozay), prethodnog ambasadora Republike Turske u Srbiji, tokom 2015. godine, a nastavljena sa sadašnjeim ambasadrom Republike Turske u Srbiji NJegovom ekselencijom Tanžu Bigličem (Tanju Bilgic).

Česma Mehmed paše Sokolovića nalazi se u Gornjem gradu Beogradske tvrdjave koja je utvrdjena za kulturno dobro od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju i smeštena je neposredno uz ostatke Unutrašnjeg utvrdjenja, pored kaldrmisane staze koja vodi kroz Defterdarevu kapiju na Donji grad Beogradske tvrdjave.

Tokom proteklog vremena česma je pretrpela odredjene izmene, kako na fasadama tako i na krovu, a menjao se i izgled prostora oko česme. Do 1938. godine česma je bila skoro potpuno zatrpana i van funkcije, i tada su izvedeni prvi konzervatorski radovi na njoj. U toku 1960. godine izvršeni su dodatni konzervatorski radovi.

Prilikom arheoloških iskopavanja obavljenih 1979. godine otkrivena je SZ fasada na kojoj su u potpunosti sačuvane ukrasne kamene ploče. Tom prilikom je otkriveno i kameno korito za vodu. Medjutim, treća strana česme nije prezentovana već ponovo zatrpana.

Kako je za potrebe izrade Projekta bilo potrebno utvrditi stanje lica zidova i bedema koji su se nalazili ispod zemlje pristupilo se istraživačkim radovima i otvorene su četiri arhitektonske sonde. Istraživački radovi obavljeni su tokom oktobra 2015. godine. Otvaranje ovih sondi koje je finansirala TIKA pružilo je potrebne informacije i omogućilo definisanje načina restauracije i prezentacije česme i peostora oko česme.

Predmetnim radovima će česma biti prezentovana na adekvatan način koja zavredjuje kao jedan od malobrojnih očuvanih objekata iz turskog perioda koji je zadržao svoju primarnu funkciju. Prezentacija će omogućiti sagledavanje objekta česme u celini, kao i okolnih objekata i delova fortifikacija koji definišu ovaj prostor (Defterdareve kapije, Kornarovog bedema).

Predvidjeno je da radovi na rekonstrukciji Česme Mehmed paše Sokolovića i Damad Ali pašinog turbeta traju do 06.10.2017. godine.

Proslava dana Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Radni sastanak povodom obeležavanja dana Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

„BeoGradska KulTura – Beo Kul Gradska Tura“ 2017

U subotu 20. maja 2017. godine održana je završnica projekta „BeoGradska KulTura – Beo Kul Gradska Tura“

Nela Mićović

viši konzervator

Godina rodjenja: 1969.
Obrazovanje: diplomirani arheolog

Rodjena u Kraljevu 18. septembra 1969. godine, gde je završila osnovnu i srednju školu. Filozofski fakultet u Beogradu na grupi za arheologiju završila je sa prosekom 9,50 i stekla zvanje diplomiranog arheologa.

Od 2002. godine zaposlena je u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda na poslovima arheologa-konzervatora, gde je i stekla zvanje višeg stručnog saradnika.

Bavi se istraživanjem, zaštitom, konzervacijom i prezentacijom arheoloških lokaliteta na području Beograda. Učestvovala je u arheološkim istraživanjima Manastira Tresije na Kosmaju, bila je rukovodilac višemesečnih arheoloških istraživanja tokom izgradnje podzemne garaže na prostoru ispred Skupštine grada, bila je angažovna na projektima arheoloških istraživanja lokaliteta „Tri lista duvana“, „Okretnica u Rajićevoj“ i „Blok izmedju ulica Cincar Janka i Uzun Mirkove“. Rezultate ovih istraživanja objavila je u stručnim časopisima „Nasledje“ i „Arheološki pregled“.  Godine 2010. pokrenula je Projekat prezentacije pokretnih arheoloških nalaza u podzemnoj garaži, na mestu njihovog pronalaska. U martu 2011. godine Projekat je realizovan i izložbena postavka rimskih nalaza u savremenom prostoru zaživela je u Beogradu.

U svom stučnom radu posebnu pažnju posvećuje prezentaciji nepokretnih kulturnih dobara i arheoloških lokaliteta sa teritorija gradskih opština. Učesnik je brojnih televizijskih emisija koje imaju za cilj popularizaciju kulturnog nasledja Beograda. Član je domaćih i medjunarodnih udruženja koja se bave očuvanjem spomenika kulture i arheoloških nalazišta, od kojih su javnosti najpoznatija Društvo konzervatora Srbije i ICOMOS (medjunarodni savet za spomenike i spomeničke celine i savetodavno telo Uneska).

Angažovana je na medjunarodnom projektu „Dunavski limes“ koji ima za cilj istraživanje arheoloških lokaliteta duž toka Dunava kroz Srbiju i njihovo stavljanje na Preliminarnu listu Uneska.

Od 2013. do 2014. godine vršilac dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, a zatim imenovana za direktora Zavoda do 20.04.2017. godine.

Govori engleski i ruski.