Pređi na Sadržaj

Arhive po godinama: 2017

Olivera Vučković

Olivera Vučković

Direktor

Godina i mesto rođenja: 1969, Beograd

Obrazovanje: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, diplomirani istoričar

 Radno iskustvo:

april 2017 – novembar 2018. vršilac dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda;

2002–2017. zaposlena u Javnom preduzeću za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd „Beogradska tvrđavaˮ / JP „Beogradska tvrđavaˮ, na poslovima saradnika za programsku delatnost, rukovodioca Odeljenja za produkciju umetničke delatnosti i rukovodioca Službe za programsku delatnost;

2004–2012. član Nadzornog i Upravnog odbora JP „Beogradska tvrđavaˮ;

1994–1995. profesor razredne nastave za predmet istorija;

Radne aktivnosti:

 • rukovodilac projekata JP „Beogradska tvrđavaˮ u oblasti zaštite kulturnih dobara;
 • istraživanje i prikupljanje podataka i informacija u oblasti zaštite kulturnih dobara;
 • autor i rukovodilac Projekta obeležavanja objekata i spomenika na Beogradskoj tvrđavi i parku Kalemegdan;
 • rukovodilac tima JP „Beogradska tvrđavaˮ za izradu Projekta revitalizacije Tašmajdanske pećine;
 • realizator prezentacija kulturno istorijskog i spomeničkog nasleđa u okviru arheološko-istorijskih tura na Beogradskoj tvrđavi i parku Kalemegdan;
 • organizator preko 120 izložbi iz oblasti likovne umetnosti, multimedija i izložbi u oblasti kulturnog nasleđa;
 • autor velikog broja izložbi iz oblasti kulturno istorijskog i prirodnog nasleđa;
 • autor izložbe „Dunav – umetnik, putnik, svedokˮ u Kulturnom centru Srbije u Parizu, 2015. godine i Evropskom parlamentu u Briselu, 2016. godine;
 • učesnik u radu Sekcija tvrđava i ostataka utvrđenih gradova u Srbiji;
 • član organizacionog odbora manifestacije Dani Beograda i Dani evropske baštine;
 • autor i organizator programa u okviru manifestacija: Noć muzeja, Dani Beograda i Dani evropske baštine;
 • autor tekstova u javnim medijima i katalozima;
 • autor teksta za publikaciju „Beogradska tvrđava i gradsko poljeˮ i tekstova za veb-sajt JP „Beogradska tvrđavaˮ;
 • autor i organizator edukativnih programa i radionica za decu;
 • autor i organizator programa u okviru projekata rada sa decom ometenom u razvoju;
 • realizator manifestacija i programa  u saradnji sa ambasadama u Srbiji;
 • autor i realizator programa sa fakultetima univerziteta u Beogradu i Novom Sadu (Fakultet likovnih umetnosti, Fakultet primenjenih umetnosti, Arhitektonski fakultet)
 • vođa tima JP „Beogradska tvrđavaˮ koji je dobio Srebrnu medalju Univerziteta umetnosti u Beogradu za značajan i kreativan doprinos razvoju Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu;
 • učesnik i predavač na radionicama iz oblasti zaštite kulturnih dobara i edukacije;
 • voditelj i moderator programa i manifestacija iz oblasti kulture.

 

 

predavanje „Memorijali Prvog svetskog rata na teritoriji grada Beograda“

Izložba Memorijali Prvog svetskog rata na teritoriji Beograda

Projekat „Nasleđe za decu“ na Školskom sajmu kulture „Tržnica ideja“

Na ovogodišnjoj „Tržnici ideja“ čiji je domaćin bio Muzej Jugoslavije predstavilo se 26 muzeja i organizacija koje se bave edukacijom dece i mladih.

Zahtev za izdavanje saglasnosti na projekat i dokumentaciju ( u skladu sa konzervatorskim uslovima)

Preuzmi

Zahtev za izdavanje uslova za preduzimanje mera tehničke zaštite ( konzervatorski uslovi)

Preuzmi

Napomena (važno)

U slučaju da želite da izvršite investiciono-tehničko održavanje objekata, potrebno je da se Zavodu obratite sa molbom za davanje saglasnosti za investiciono-tehničko održavanje i priložite:
– pravni osnov ( vlasnički list, ugovor sa Skupštinom stanara (Savetom zgrade) overen u sudu, overeni ugovor o kupoprodaji, ugovor o zakupu sa saglasnošću zakupodavca……)
– tehnički opis i predmer radova na investiciono-tehničkom održavanju

Projekat „Nasleđe za decu“ – predavanje i radionica u OŠ „20. oktobar“

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda ustanova kulture od nacionalnog značaja, pored svoje osnovne delatnosti, ulaže napore da popularizuje kulturno–istorijsko nasleđe naše prestonice i da ga približi građanima.

Tatjana Videnović

Viši stručni saradnik
Godina rođenja: 1965.
Obrazovanje: diplomirani inženjer arhitekture
tatjana.videnovic@beogradskonasledje.rs
Radno iskustvo

– Od 1995. godine zaposlena u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

 

– Projektni biro “Korak“,1992/93
– DP “Rasadnici“, 1991/92
– Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi“, 1990/91
– Arhitektonski fakultet u Beogradu, Odeljenje za saradnju sa privredom, 1989/90

Kao arhitekta konzervator, viši stručni saradnik radi na proučavanju, istraživanju i zaštiti graditeljskog nasleđa Beograda, njegovoj prezentaciji i afirmaciji. Vrši izradu: projektne dokumentacije, elaborata i mera tehničke zaštite za očuvanje i održanje spomeničkog nasleđa, prati i kontroliše izvođenje kontervatorsko-restauratorskih radova na objektima u okviru zaštićenih prostorno kulturno-istorijskih celina na području grada Beograda i dr.

Reference (izbor):

Projekti (izbor):

– Glavni projekat restauracije fasada objekta slikara Đorđa Krstića, Zmaj Jovina br. 35
– Glavni projekat restauracije fasade kuće Branislava Kojića, Kosančićev venac br. 6
– Glavni projekat restauracije zgrade “Robni magazin“, Kralja Petra br. 16
– Glavni projekat restauracije fasada objekta, Knez Mihailova br. 20
– Glavni projekat restauracije fasada objekta, Knez Mihailova br. 48
– Glavni projekat restauracije fasada zgrade “Smederevske banke“, Terazije br. 39
– Glavni projekat restauracije fasade zgrade Starog dvora, Dragoslava Jovanovića br. 2
– Glavni projekat restauracije fasada zgrade “Palata Zora“, Čika Ljubina br.19
– Projekat restauracije fasada objekta i parternog uređenja parcele objekta Muzej Vuka i Dositeja, Gospodar Jevremova br. 21
– Projekat rekonstrukcije i restauracije fasada zgrade Novog dvora, Andrićev venac  br. 1
– Projekat restauracije fasada objekta Zgrade Generalštaba, Kneza Miloša br. 33
– Projekat konzervatorsko-restauratorskih radova na enterijeru Svečane sale zgrade Generalštaba, Kneza Miloša br. 33
– Projekat restauracije fasada Zgrade pukovnika Elezovića, Njegoševa br. 20,
– Projekat restauracije fasada Kuće Luke Ćelovića, Kraljevića Marka br.1
– Projekat restauracije fasada Dom Jevrema Grujića, Svetogorska 17
– Projekat restauracije fasada Oficirske zadruge, Masarikova 4

 

Nadzor (izbor):

– Restauracija fasada zgrade Starog dvora, Dragoslava Jovanovića br. 2
– Revitalizacija fasada zgrade Srpskog lekarskog društva, Džordža Vašingtona 19
– Restauracija fasada objekta Zgrade Generalštaba, Kneza Miloša br. 33
– Konzervatorsko-restauratorski radovi na enterijeru Svečane sale zgrade Generalštaba,           Kneza Miloša br. 33
– Restauracija fasada objekta i parternog uređenja parcele objekta Muzej Vuka i Dositeja,      Gospodar Jevremova br. 21
– “Beogradska opština“- Jugoslovenska kinoteka, Uzun Mirkova br.1 Rekonstrukcija, adaptacija i sanacija Manakove kuće, Gavrila Principa 5
–  Dekorativno osvetljenje Kapetan Mišinog zdanja, Studentski trg 1
–  Dekorativno osvetljenje Narodne skupštine Republike Srbije, Trg Nikole Pašića 13
–  Dekorativno osvetljenje Konaka kneginje Ljubice, Kneza Sime Markovića 8
– Dekorativno osvetljenje crkve Sv. Antuna Padovanskog, Bregalnička 14

 

Učešće:

– “Ljubljanski proces II“, rehabilitacija zajedničkog nasleđa, Dom Jevrema Grujića, 2011-2014.g.
– Član  žirija za podizanje spomen obeležja u Aberdarevoj ulici br.1, 2013.g.
– Član žirija za izgradnju Gradske galerije na Kosančićevom vencu 27, 2016.g.
– Član više Gradskih komisija za izradu Pravilnika na nivou grada Beograda
– Član Gradske komisije za dekorativno i funkcionalno osvetljenje grada Beograda

 

Izložbe:

– Autor izložbe “Stari Generalštab“ (Paviljon Cvijete Zuzorić, 2010.g.)
– Autor kataloga“Stari Generalštab“, 2010.g.
– Izlagala na Salonu Arhitekture 1997. i  2010.g.

 

Nagrade:

– Dobitnik Godišnje nagrade Društva konzervatora Srbije 2011.g. za radove na zaštiti graditeljskog nasleđa za radove na enterijeru Ratne sale u zgradi Generalštaba, Kneza Miloša br. 33 u Beogradu.

 

Članstvo:

– Inženjerska komora Srbije, Društvo konzervatora Srbije

 

Licence:

– Odgovornog projektanta i odgovornog izvođača radova

 

Studenti Arhitektonskog fakulteta u poseti Zavodu

Javne nabavke 2017. godina

Javne nabavke 2017. godina