Dragi prijatelji i kolege Zavod organizuje IX Konferenciju o kulturnom nasleđu 25. maja 2018. godine.

Tema konferencije je Kulturno nasleđe i društvo – (ne)ravnoteža teorije i prakse u kontekstu održivog razvoja, ekologije i zdravlja“. Multidisciplinarna tema konferencije privući će pažnju i vladinog i nevladinog sektora, stručnjaka, istraživača i drugih, kao i asocijacija i fondacija kojih je sve više, a koji značajno mogu pomoći u podizanju svesti o očuvanju i afirmaciji nacionalne kulturne baštine kroz različite projekte i integrativni pristup u tom procesu. U okviru poziva je program i način prijavljivanja.

Očekujemo vas!

1 2 3