U ponedeljak 26. decembra 2022. godine od 09.00 do 09.30 časova Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda planira vraćanje restaurirane bronzane skulpture na postament Spomenika Vuku Stefanoviću Karadžiću u prisustvu gradske sekretarke za kulturu Nataše Mihailović Vacić i drugih gradskih zvaničnika.

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je izradio Idejni projekat sanacije i restauracije spomenika Vuku Karadžiću, a radovi su otpočeti 07. novembra 2022. godine. U toku novembra i decembra izvedeni su radovi na sanaciji i restauraciji bronzane skulpture u Smederevu u ateljeu dr Zorana Kuzmanovića. Skulptura, kao i livena slova su oprani spolja i iznutra neabrazivnim metodama i odstranjeni su stari korodirani ankeri i njihovih veza sa bronzom. Postament spomenika je takodje obnovljen. Izvedena je sanacija armirano-betonskog jezgra, sanirane su mikropukotine, obradjenikameni blokovi, izradjene ploče, venci i blokovi za oblaganje postamenta spomenika, montirane su kamene obloge postamenta, skinutiudebljani slojevi naslaga patine i čadji, ujednačena i doradjena patina na celokupnoj površini skulpture i slova.

Radovi na sanaciji i restauraciji spomenika Vuku Stefanoviću Karadžiću se završavaju montažom restaurisane skulpture i livenih slova na obnovljeni postament spomenika.

Ideju o podizanju Spomenika Vuku Karadžiću pokrenula je Srpska književna zadruga na sednici Glavnog odbora 1920. godine, a nakon godinu dana otpočela je sa sakupljanjem priloga za njenu realizaciju. Deset godina kasnije, sa cele teritorije Srbije sakupljen je prilog u iznosu od 305.000 dinara. Na sugestije pojedinih umetnika i kulturnih radnika, medju kojima je i Uroš Predić, Srpska književna zadruga je odbacila prvobitnu zamisao o raspisivanju opštejugoslovenskog konkursa, a prihvatila je gotovu maketu Vukovog spomenika, koju je izradio vajar Djordje Jovanović. Po ugovoru koji je zaključen sa umetnikom, skulptura je trebalo da bude tri metra visine, livena u bronzi. Za njenu izradu, Srpska književna zadruga se obavezala da će umetniku isplatiti 300.000 dinara.

Jovanović je gipsani model skulpture 1932. godine preneo u Prag, gde je potom izradio model spomenika u dogovorenoj veličini i izlio ga u bronzi. Godine 1933. skulptura Vuka Karadžića stigla je u Beograd, a naredne četiri godine će čekati na odredjivanje lokacije i postavljanje. Neki od predloga bili su da se skulptura postavi u Studentskom parku, izmedju spomenika Dositeju Obradoviću i Josifu Pančiću, u parku kod Železničke stanice ili pred kafanom „Albanija“. Posle mnogobrojnih polemika oko lokacije, Gradsko veće je 23.jula 1937. godine, odlučilo da se za podizanje spomenika Vuku Karadžiću ustupi mesto na uglu ulice Kralja Aleksandra i Geteove (današnja Ruzveltova), u parku Ćirila i Metodija. Svečano je otkriven u okviru proslave stopedesetogodišnjice Vukovog rodjenja, 07. novembra iste godine.

U Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 18. decembra 1964. godine, sastala se komisija za utvrdjivanje spomeničkih svojstva spomenika Vuku, gde je navedeno kako je to jedini monumentalni javni spomenik ovoj zaslužnoj ličnosti u Beogradu. Sam tok njegovog podizanja otkrivao je niz društvenih i kulturno-istorijskih momenata, karakterističnih za naše prilike tog vremena. Osim toga, delo je vajara, osnivača srpske moderne skulpture i prvog umetnika koji se bavio problematikom skulpture velikog formata. Zbog svega navedenog, Komisija je odlučila da spomenik Vuku Karadžiću ima svojstvo spomenika kulture.