Rukovodilac sektora za dokumentaciju


Obrazovanje: Diplomirani istoričar umetnosti
Radno iskustvo: Od 2003. zaposlena ua Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda na poslovima istraživanja, valorizacije, pripreme elaborata za potrebe utvrdjivanja kulturnih dobara  i drugih poslova u okviru Dokumentacionog centra.


Reference:
– Elaborati za potrebe utvrdjivanja kulturnih dobara: Kuća trgovca Dušana Lazića, Vila Stevke Milićević, Centar Mesne zajednice „Fontana“ u Novom Beogradu, Beogradski sajam, Palata Saveznog izvršnog veća u Novom Beogradu, Termoelektrana „Snaga i svetlost“, Glavna pošta, Kuća Gece Kona, Zgrada Vojnogeografskog instituta, Dvorski kompleks na Dedinju, Hangar Starog aerodroma u Novom Beogradu, Evangelička crkva – Bitef teatar, Muzej vazduhoplovstva u Surčinu.
– Izložba „200 godina oslobodjenog Beograda“, april 2006-februar 2007
– Izložba „Iz istog ugla nekad i sad“, Noć muzeja 2008.
– Stručno vodjenje “Palata Saveznog izvršnog veća”, Nedelja arhitekture 2008 i 2009.
– Mesta stradanja žrtava fašističkog terora na području grada Beogradas, studija, 2008.
– Istraživanje fonda savremene arhitekture Beograda, 2008-2010.
– „Beogradsko nasledje 011“ – DVD prezentacija, 2009.
– CD katalog „Nepokretna kulturna dobra na području grada Beograda“, Begorad 2010 – saradnik na pripremi kataloga.
– Izložba „Multikulturni Beograd – spomeničko nasledje“- saradnik na izložbi.

Objavljeni radovi:
– „Efemerni spektakl – proglašenje Kraljevine Srbije 1882.“, Nasledje, VI, Beograd 2005.
– „Beogradski sajam“, Nasledje, VII, Beograd 2006.
– „Palata Saveznog izvršnog veća u Novom Beogradu“, Nasledje VIII, Beograd 2007.
– „Kapetan Mišino zdanje“, katalog spomenika kulture, Beograd 2008.
– „Spomenik na mestu smrti despota Stefana Lazarevića“, katalog spomenika kulture, Beograd 2008
– (u koautorstvu sa S. Mihajlov) „Palata Glavne pošte u Beogradu“, Nasledje IH, Beograd 2008.
– Palata Saveznog izvršnog veća – simbol jednog vremena, DaNS, br.63, 2008.
– „O vrednovanju i zaštiti posleratne arhitekture Beograda“, Nasledje HI, Beograd 2010.
– Dom Narodne skupštine, katalog spomenika kulture, Beograd 2010.
– On the valorisation and protection of Belgrade’s post-WWII architecture, International conference intervention approaches for the 20th century architectural heritage, Madrid, 14-16, june 2011, Proceedings (CD).
– Palata Saveznog izvršnog veća u Novom Beogradu. Istorija gradjenja. Od Predsedništva vlade FNRJ do Palate „Srbija“, Beograd 2011.
– Evangelička crkva – Bitef teatar, Nasledje XII, Beograd 2011.