Želite da podnesete zahtev?

Potražite odgovarajuće obrasce za podnošenje zahteva i preuzmite ih na strani Podnošenje zahteva. Popunjene obrasce možete podneti i elektronskom poštom.

Podnošenje zahteva u vreme epidemije

Uprkos tome što nam se čini da pandemija virusa Covid 19 polako jenjava, preporuka je da, ukoliko ste u mogućnosti, svoje zahteve i dalje podnosite elektronskim putem, jer je tako jednostavnije i brže.

Izdvajamo spomenike kulture za vas:

Android igrica
Kviz Beograd znam da čuvam
60 godina Zavoda
60 godina Zavoda
Nasa delatnost
Naša delatnost

ŠTA RADIMO

ISTRAŽIVANJE, EVIDENTIRANJE
POMOĆ PRI ČUVANJU I ODRŽAVANJU
ZAŠTITA
EDUKACIJA
  • Istraživanje i evidentiranje dobara koja uživaju prethodnu zaštitu
  • Predlaganje i utvrdjivanje kulturnih dobara
  • Vodjenje registra i dokumentacije o kulturnim dobrima
  • Pružanje stručne pomoći na čuvanju i održavanju kulturnih dobara sopstvenicima i korisnicima tih dobara
  • Staranje o korišćenju kulturnih dobara
  • Predlaganje i praćenje sprovodjenja mera zaštite kulturnih dobara
  • Sprovodjenje mera tehničke i fizičke zaštite kulturnih dobara
  • Izdavanje publikacija o kulturnim dobrima i o rezultaima rada na njihovoj zaštiti
  • Organizovanje predavanja i drugih prigodnih oblika kulturno-obrazovne delatnosti

KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI

Zavod se prevashodno bavi zaštitom spomenika kulture, prostornih kulturno-istorijskih celina, arheoloških nalazišta i znamenitih mesta na području grada Beograda.

PROSTORNO KULTURNO-ISTORIJSKE CELINE

Područje Knez Mihailove ulice, Područje oko Dositejevog liceja, Topčider, Kosančićev venac, Staro jezgro Zemuna, Gročanska čaršija, Kopitareva gradina, Istorijsko jezgro Beograda u Beogradu, Terazije, Naselje Cerak – Vinogradi (Cerak 1 i Cerak 2) u Beogradu, Profesorska kolonija u Beogradu, Skadarlija, Čaršija u Beljini, područje uz Ulicu kneza Miloša, Centralna zona Novog Beograda, Smiljanićeva ulica, Krunski venac, Svetosavski plato, Mesto kulta Tetkice Bibije i spomen obeležja Roma u Ulici gospodara Vučića u Beogradu.

PODRUČJE GRADA BEOGRADA

Stari Grad, Vračar, Savski Venac, Zemun, Čukarica, Palilula, Rakovica, Voždovac, Zvezdara, Novi Beograd, Grocka, Mladenovac, Barajevo, Obrenovac, Lazarevac, Sopot, Surčin.

ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA

Antički Singidunum, Antički Taurunum, Praistorijska Karaburma, Usek Banjica, Ledine u Žarkovu, Belo Brdo,  Agino brdo, Batašina, Beli breg, Brestove medje, Crkvine u selu Mislodjinu, Čaršija, Dubočaj, Goli breg, Lugovi, Manastir Slanci, Progarski vinogradi, Ramadan, Ušće reke Vukodraže, Utvrdjenje Ad Octavum, Zabran Petrovčić, Lokalitet Crkvine u Stublinama

0
KULTURNA DOBRA
0
SPOMENICI KULTURE
0
PROSTORNO KULTURNO - ISTORIJSKE CELINE
0
ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA I ZNAMENITA MESTA

PREZENTACIJA

U okviru svoje osnovne delatnosti Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda posvećen je prezentaciji i popularizaciji kulturno–istorijskog nasledja Beograda, kroz izdavanje monografija, časopisa i kataloga, organizovanje konferencija i izložbi, saradnju sa medijima, kulturnim centrima, institutima, školama i fakultetima. U okviru izdavačke delatnosti Zavoda do danas je objavljen veliki broj naslova i periodičnih izdanja.

MAPE

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda pokrenuo je 2018. godine trogodišnji projekat mapiranja nepokretnog kulturnog nasledja beogradskih opština i javnih spomenika.
KLIKNITE DA SAZNATE VIŠE


MAPE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA


Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda pokrenuo je 2018. godine trogodišnji projekat mapiranja nepokretnog kulturnog nasledja beogradskih opština i javnih spomenika, sa ciljem da se nasledje prezentuje i putem kartografije. Na geografsko-topografskim mapama prezentovana su kulturna dobra sa svojom lokacijom, vizuelnim prikazom i sažetim opisom.


OPŠIRNIJE


KATALOG NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA

Katalog nepokretnih kulturnih dobara

Kulturno nasledje je integralni, živ i dinamičan segment kulturnog identiteta svakog naroda.
KLIKNITE DA SAZNATE VIŠE


Upravo zbog toga što kulturu čine i objekti, prostori, ljudi, aktivnosti – koji imaju svojstva da obogaćuju čovekovu ličnost, podižu opšti kulturni nivo i razvijaju komunikacije, neophodno je da kulturno nasledje ima aktivno učešće u svakodnevnom životu ljudi. Novootkriveni doživljaj prošlosti zasnovan je na kulturnom i ukupnom civilizacijskom nasledju i gotovo je uvek svojevrstan oblik putovanja kroz istoriju. Katalozi se obraćaju čitaocu sa pozivom da istraže i „osveste“ odnos prema gradu u kojem žive, ali i gostima Beograda nudeći sažetak prošlosti i sadašnjosti grada na nekoliko stranica. Pored istorijata spomeničkih objekata i prostora u katalozima je prezentovana bogata dokumentacija kojom Zavod raspolaže, od planova i crteža, prko gravira i istorijskih prikaza, do savremenih fotografija kulturnih dobara..


OPŠIRNIJE


EDUKACIJA

Jedan od najznačajnijih segmenata bavljenja spomeničkim nasledjem je edukacija,
posebno učenika osnovnih i srednjih škola.
KLIKNITE DA SAZNATE VIŠE


Projekat „Nasledje za decu“ započet je 2014. godine koji je rezultirao velikim interesovanjem najmladjih učenika osnovnih škola, a na veliko zadovoljstvo učitelja i roditelja. To je bio povod da projekat postane deo Plana i Programa rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda za 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019. godinu, odobren od strane Sekretarijata za kulturu. Predavanja o spomenicima kulture grada Beograda predstavljaju aktivnost Zavoda u oblasti edukacije učenika nižih razreda osnove škole, od drugog do četvrtog razreda. U formi interaktivne prezentacije  predstavljamo delatnost Zavoda sa ciljem proširivanja znanja i uspostavljanja odnosa prema kulturnom nasledju Beograda kao vrednosti koju treba čuvati.


Jedan od najznačajnijih segmenata bavljenja spomeničkim nasledjem, posebno u savremenom dobu, predstavlja njegova popularizacija i prezentacija, kako medju stručnom, tako i medju najširom javnošću. Deo te javnosti čine i mladi. Razmišljajući o najboljem načinu da se zainteresuje mladja populacija za kulturno nasledje, kao i da se uključi u upoznavanje grada i prepoznavanje njegove vrednosti, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je početkom 2014. godine pokrenuo projekt Beogradska Kultura-BeoKul GradskaTura, koji još uvek traje. Autorke projekta su istoričarke umetnosti Ksenija Ćirić i Bojana Ibrajter Gazibara, viši konzervatori Zavoda.


OPŠIRNIJE


full
full
full
full
full
full
full