Подношење захтева

Завод за заштиту споменика културе града Београда
Адреса: Београд, Калемегдан Горњи град 14

Телефони:

директор
011/2622-341
централа
011/3287-557
011/3287-420
011/2631-743
011/2631-778
011/2628-929

факс: 011/3287-411

е-mail: zzskgb@beotel.net

Радно време: радним данима од 7:30 до 15:30 часова

Рад са странкама: од 08:30 до 14:30

Пауза: од 10.30 до 11,00

Пријем странака: Правна служба уторком од 11:00 до 15:30 часова