VAŽNO OBAVEŠTENjE!

Plaćanje i preuzimanje predmeta se vrši:

FIZIČKA LICA-PODNOSIOCI ZAHTEVA

-Nakon dobijanja obaveštenja da je predmet završen (na email podnosioca), isključivo u gotovom novcu preko fiskalne kase u zgradi Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, istovremeno sa preuzimanjem predmeta.

PRAVNA LICA-PODNOSIOCI ZAHTEVA

-Nakon dobijanja fakture (na email podnosioca), bezgotovinski na tekući račun Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, nakon čega se predmet može podići lično ili će biti poslat poštom.

Preuzmite obrasce za podnošenje zahteva u .docx formatu:

1. Potvrda o statusu

Molba za izdavanje potvrde o statusu objekta u smislu Zakona o kulturnim dobrima.

Uz ovaj obrazac se obavezno podnose i:

podaci za identifikaciju fizičkih lica ili podaci za identifikaciju pravnih lica

Komplet obrazaca za:

2. Uslovi za preduzimanje mera tehničke zaštite (konzervatorski uslovi)

Molba za izdavanje uslova 

Uz ovaj obrazac se obavezno podnose i:

podaci za identifikaciju fizičkih lica ili podaci za identifikaciju pravnih lica

Komplet obrazaca za:

3. Saglasnost na projekat i dokumentaciju

Molba za izdavanje saglasnosti na projekat i dokumentaciju u skladu sa konzervatorskim uslovima.

Uz ovaj obrazac se obavezno podnose i:

podaci za identifikaciju fizičkih lica ili podaci za identifikaciju pravnih lica

Komplet obrazaca za:

4. Rešenje o uslovima za preduzimanje mera tehničke zaštite za fasade

Molba za izdavanje rešenja o uslovima za preduzimanje mera tehničke zaštite za fasade.

Uz ovaj obrazac se obavezno podnose i:

podaci za identifikaciju fizičkih lica ili podaci za identifikaciju pravnih lica

Komplet obrazaca za:

5. Rešenje o davanju saglasnosti na projekat i dokumentaciju

Molba za izdavanje rešenja o davanju saglasnosti na projekat i dokumentaciju za fasade.

Uz ovaj obrazac se obavezno podnose i:

podaci za identifikaciju fizičkih lica ili podaci za identifikaciju pravnih lica

Komplet obrazaca za:

6. Rešenje o utvrđivanju uslova za preduzimanje mera tehničke zaštite za postavljanje sredstva za oglašavanje

Molba za izdavanje rešenja o utvrđivanju uslova za preduzimanje mera tehničke zaštite za postavljanje sredstva za oglašavanje.

Uz ovaj obrazac se obavezno podnose i: podaci za identifikaciju fizičkih lica ili podaci za identifikaciju pravnih lica

Komplet obrazaca za:

7. Rešenje o davanju saglasnosti na projekat i dokumentaciju za postavljanje sredstva za oglašavanje

Molba za izdavanje rešenja o davanju saglasnosti na projekat i dokumentaciju za postavljanje sredstva za oglašavanje.

Uz ovaj obrazac se obavezno podnose i: podaci za identifikaciju fizičkih lica ili podaci za identifikaciju pravnih lica

Komplet obrazaca za:

8. Saglasnost za postavljanje bašte

Molba za izdavanje saglasnosti za postavljanje bašte.

Uz ovaj obrazac se obavezno podnose i:

podaci za identifikaciju fizičkih lica ili podaci za identifikaciju pravnih lica

Komplet obrazaca za:

9. Odobrenje za korišćenje dokumentacije 

Zahtev za izdavanje odobrenja za korišćenje dokumentacije Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

Uz ovaj obrazac se obavezno podnose i:

podaci za identifikaciju fizičkih lica ili podaci za identifikaciju pravnih lica

Komplet obrazaca za:

10. Zahtev za uvid u spise 

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja.

Uz ovaj obrazac se obavezno podnose i:

podaci za identifikaciju fizičkih lica ili podaci za identifikaciju pravnih lica

Komplet obrazaca za:

11. Ponuda za pravo preče kupovine 

Formular ponude.

Uz ovaj obrazac se obavezno podnose i:

podaci za identifikaciju fizičkih lica ili podaci za identifikaciju pravnih lica

Komplet obrazaca za:

Lice ovlašćeno za zaštitu podataka o ličnosti
Saša Mihajlov – odluka PDF

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Adresa: Beograd, Kalemegdan Gornji grad 14

Telefoni:

direktor
011/2622-341
centrala
011/3287-420
011/2631-743
011/2631-778
011/2628-929

faks: 011/3287-411

Radno vreme: radnim danima od 7:30 do 15:30 časova

Rad sa strankama: od 08:30 do 14:30

pauza: 10:30 – 11:00