Подношење захтева

 

 1. Потврда о статусу
 2. Захтев за издавање услова за предузимање мера техничке заштите конзерваторски услови
 3. Захтев за издавање сагласности на пројекат и документацију у складу сa конзерваторским условима
 4. Захтев за издавање Решења о условима за предузимање мера техничке заштите за фасаде
 5. Захтев за издавање Решења о давању сагласности одржавање фасаде
 6. Захтев за издавање Решења о утврђивању услова за предузимање мера техничке заштите за постављање средства за оглашавање
 7. Захтев за издавање Решења о давању сагласности на пројекат и документацију за постављање средства за оглашавање
 8. Захтев за сагласност за постављање баште
 9. Захтев за издавање одобрења за коришћење документације Завода за заштиту споменика културе града Београда
 10. Захтев за увид у списе
 11. Понуда за право прече куповине

Завод за заштиту споменика културе града Београда
Адреса: Београд, Калемегдан Горњи град 14

Телефони:

директор
011/2622-341
централа
011/3287-557
011/3287-420
011/2631-743
011/2631-778
011/2628-929

факс: 011/3287-411

е-mail: zzskgb@beotel.net

Радно време: радним данима од 7:30 до 15:30 часова

Рад са странкама: од 08:30 до 14:30

Пауза: од 10.30 до 11,00

Пријем странака: Правна служба уторком од 11:00 до 15:30 часова