Skip to Content

Category Archives: Zaposleni

Hajna Tucić

viši konzervator


Godina rodjenja: 1973.
Obrazovanje: Diplomirani istoričar umetnosti
Radno iskustvo:
od 2002. zaposlena u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda na poslovima u Dokumentacionom sektoru Zavoda; vodjenje bibliotečkog fonda Zavoda
hajna.tucic@beogradskonasledje.rs

Reference:

Objavljeni radovi:

 • Terazijska česma, mali katalog, 2016.
 • Crkva Svetog Marka, mali katalog, 2015.
 • Spomenik vojvodi Vuku, mali katalog, 2014.
 • Bajrakli džamija, mali katalog, 2011.
 • Crkva Svetog Antuna Padovanskog, mali katalog, 2011.
 • Delo arhitekte Vojina Simeonovića izmedju dva svetska rata, Nasledje br. 9, 2008.
 • Spomenik Neznanom junaku na Avali, mali katalog, 2008.
 • Područje oko Dositejevog liceja, mali katalog, 2008.

Ostalo

 • rad na digitalnoj katalogizaciji bibliotečkog fonda (licenca za uzajamnu katalogizaciju Cobiss)
 • saradnja na prevodima za potrebe kataloga i izložbi
 • saradnja na izradi konzervatorskih uslova za gradsku arhitekturu, sakralne objekte i javne spomenike
 • saradnja u pripremi dokumentacije i formiranju elaborata za utvrdjivanje objekata i prostornih celina za kulturna dobra
 • član DKS
 • govori engleski i ruski

 

Biljana Mišić


Rukovodilac sektora za dokumentaciju


Obrazovanje: Diplomirani istoričar umetnosti
Radno iskustvo: Od 2003. zaposlena ua Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda na poslovima istraživanja, valorizacije, pripreme elaborata za potrebe utvrdjivanja kulturnih dobara  i drugih poslova u okviru Dokumentacionog centra.


Reference:
– Elaborati za potrebe utvrdjivanja kulturnih dobara: Kuća trgovca Dušana Lazića, Vila Stevke Milićević, Centar Mesne zajednice „Fontana“ u Novom Beogradu, Beogradski sajam, Palata Saveznog izvršnog veća u Novom Beogradu, Termoelektrana „Snaga i svetlost“, Glavna pošta, Kuća Gece Kona, Zgrada Vojnogeografskog instituta, Dvorski kompleks na Dedinju, Hangar Starog aerodroma u Novom Beogradu, Evangelička crkva – Bitef teatar, Muzej vazduhoplovstva u Surčinu.
– Izložba „200 godina oslobodjenog Beograda“, april 2006-februar 2007
– Izložba „Iz istog ugla nekad i sad“, Noć muzeja 2008.
– Stručno vodjenje “Palata Saveznog izvršnog veća”, Nedelja arhitekture 2008 i 2009.
– Mesta stradanja žrtava fašističkog terora na području grada Beogradas, studija, 2008.
– Istraživanje fonda savremene arhitekture Beograda, 2008-2010.
– „Beogradsko nasledje 011“ – DVD prezentacija, 2009.
– CD katalog „Nepokretna kulturna dobra na području grada Beograda“, Begorad 2010 – saradnik na pripremi kataloga.
– Izložba „Multikulturni Beograd – spomeničko nasledje“- saradnik na izložbi.

Objavljeni radovi:
– „Efemerni spektakl – proglašenje Kraljevine Srbije 1882.“, Nasledje, VI, Beograd 2005.
– „Beogradski sajam“, Nasledje, VII, Beograd 2006.
– „Palata Saveznog izvršnog veća u Novom Beogradu“, Nasledje VIII, Beograd 2007.
– „Kapetan Mišino zdanje“, katalog spomenika kulture, Beograd 2008.
– „Spomenik na mestu smrti despota Stefana Lazarevića“, katalog spomenika kulture, Beograd 2008
– (u koautorstvu sa S. Mihajlov) „Palata Glavne pošte u Beogradu“, Nasledje IH, Beograd 2008.
– Palata Saveznog izvršnog veća – simbol jednog vremena, DaNS, br.63, 2008.
– „O vrednovanju i zaštiti posleratne arhitekture Beograda“, Nasledje HI, Beograd 2010.
– Dom Narodne skupštine, katalog spomenika kulture, Beograd 2010.
– On the valorisation and protection of Belgrade’s post-WWII architecture, International conference intervention approaches for the 20th century architectural heritage, Madrid, 14-16, june 2011, Proceedings (CD).
– Palata Saveznog izvršnog veća u Novom Beogradu. Istorija gradjenja. Od Predsedništva vlade FNRJ do Palate „Srbija“, Beograd 2011.
– Evangelička crkva – Bitef teatar, Nasledje XII, Beograd 2011.

Srdjan Petrović

arhitektonski tehničar, konzervator

Godina rodjenja: 1960.
Obrazovanje: diplomirani arhitektonski tehničar
Radno iskustvo:

 

 

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda – 30 godina
• Učešće u izradi Projekata restauracije i rekonstrukcije fasada (tehničko snimanje, tehnička obrada planova, razrada detalja) objekata u Beogradu
Reference:

• Vuka Karadžića 14
• Turbe šeih Mustafe, Višnjićeva 1
• Spomenik zahvalnosti Francuskoj, park Veliki Kalemegdan
• Zgrada Beogradske zadruge, Karadjordjeva 48
• Vučina kuća na Savi, Karadjordjeva 61-61a
• Saborna crkva,Ul.kneza Sime Markovića br.3
• Projekti rekonstrukcije krova i ograde;
• Nikolajevska crkva u Zemunu, Ul.NJegoševa br.43;
• Crkva Sv.Dimitrija (Hariševa kapela ) u Zemunu, Ul.Grobljanska br.5;
• Manastir Fenek u Jakovu;
• Zgrada Stare telefonske centrale, Ul.Kosovska 47 ;
• Biblioteka grada Beograda, -(hotel “Srpska kruna”), Ul.kneza Mihaila br.56;
• Česni dom porodice Mihajlović, Obrenovac;
• Ičkova kuća u Zemunu, ugao Ulica Bežanijske br.18 i Svetosavske br.23;
• Rodna kuća Stepe Stepanovića u Kumodražu;
• Stara mehana u Barajevu, Projekat rekonstrukcije i restauracije objekta;
• Kuća porodice Jeftić u Šiljakovcu, Barajevo;
• Manakova kuća, ugao Ulica G.Principa 7 i Kraljevića Marka 12
• Zgrada Narodnog pozorišta, Ul Francuska br.1-3;
• Zgrada Pravnog fakulteta,Ul.bulevar Revolucije br.67;
• Zgrada Železničke stanice Beograd, Projekat rekonstrukcije timpanona;
• Dom porodice Pavlović, Ul.gospodar Jevremova br.39;
• Dom braće Krstić,Ul. kralja Milutina 5
• Kuća Nikole Predića,Ul. Vuka Karadžića 14
• Zgrada Arhiva Srbije, Ul.Karnedžijeva br.2 ;
• Palata “Anker”, Ul.Terazije 26;
• Prometna banka, Ul.kneza Mihaila br. 26;
• Zgrada Starog dvora, Ul.Dragoslava Jovanovića 2, Projekat vraćanja orla na kupolu dvora;
Ostalo:
• Izrada uslova čuvanja, održavanja i korišćenja kulturnih dobra i dobara koja uživaju status prethone zaštite i mere njihove zaštite za potrebe regulacionih planova
• učešće u izradi Projekata za sprečavanje širenja vlage i statičke sanacije sakralnih objekata

Suzana Lazović

arhitektonski tehničar, viši referent

Godina rodjenja: 1958
Obrazovanje: Srednja arhitektonska škola u Beogradu
Radno iskustvo:

 

 

• Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda – 20 godina

Reference:

• Saradnik na izradi projekata restauracije fasada za najznačajnije spomenike kulture. Objekati u Knez Mihailovoj ulici br. 17,21,24, 28, 36,39, ,41-43-45, 49, 51-53, 56, kao i br.33, 47 ”Zadužbine Nikole Spasića”, Narodno pozorište, Amam kneza Miloša, kuća Stevana Mokranjca i drugi značajni spomenici kulture u Beogradu.
• Učešće u okviru tima na izradi brojnih planskih dokumenata za prostorne kulturno – istorijske celine : Knez Mihailova ulica, Kosančićev venac, Pet blokova kod Realke, Staro jezgro Zemuna i dr.
• Saradnik je na izradi projekata koji su dobili stručno priznanje:
– Specijalno priznanje Vukove zadužbine za restauraciju i revitalizaciju zgrade Vukove zadužbine-Kralja Milana br.2
– Specijalna nagrada Salona arhitekture 2002 godine za obnovu i rekonstrukciju Doma Narodne Skupštine i prostora oštećenih u požaru 2000 godine
– Nagrada grada Beograda – zlatna značka za 1988 god. za restauraciju zgrade ”Borovo”
– Nagrada Radio Beograda za restauraciju fasada ”Kuća kralja Petra” na Senjaku.
– Specijalno priznanje Univerzitetske biblioteke ”Svetozar Marković za projekat revitalizacije objekta i fasada.

Zoran Tucić

arhitekta-konzervator, viši stručni saradnik

Godina rodjenja: 1961.
Obrazovanje: Diplomirani inženjer arhitekture
Radno iskustvo:
20 godina rada na poslovima arhitekte-konzervatora
Reference:

Sektor Beogradske tvrdjave:
• Idejno rešenje Projekta restauracije unutrašnje Stambol kapije
• Idejno rešenje Projekta restauracije Kazamatirane baterije JI fronta
• Idejno rešenje Projekta uredjenja Velikog ravelina
• Idejno rešenje Projekta revitalizacije terapijenata u rovu JI fronta
• Projekat restauracije fasade unutrašnje Stambol kapije
• Projekti uredjenja prostora Velikog barutnog magacina
• Vodjenje konzervatorskog nadzora radova na raznim objektima BT
Sakralni objekti:
• Izrada uslova za preduzimanje mera tehničke zaštite za razne objekte
• Vodjenje konzervatorskog nadzora radova na raznim objektima (Spomen-kosturnica u Rogači, Manastir Fenek, Bajrakli džamija ….)
• Javni spomenici i spomen-obeležja (uslovi i nadzor)
• Saradnja na izradi uslova za objekte profane arhitekture
• Saradnja na pripremi i realizaciji izložbi u Zavodu
Ostalo:
• Govori engleski i ruski jezik

Licence :
Licenca za odgovornog projektanta
Licenca za odgovornog izvodjača radova

 

Olivera Milić

arhitektonski tehničar-konzervator, viši referent

Godina rodjenja: 1960.
Obrazovanje: Arhitektonski tehničar
Radno iskustvo:

26 godina na poslovima arhitektonskog tehničara

Reference:

Učešće u izradi i finalizaciji tehničke dokumentacije na Beogradskoj tvrdjavi (Sahat kapija, Srednjovekovna mala kapija jugoistočnog bedema na Gornjem gradu, Južna kapija na Gornjem gradu, Mitropolitski dvor na Donjem gradu, Prolom na jugoistočnom bedemu na Gornjem gradu, Turska česma Mehmed-paše Sokolovića, Malo i Veliko stepenište na Savskom šetalištu, Galerija Prirodnjačkog muzeja), kao i na izradi projekata infrastrukture na Beogradskoj tvrdjavi.
Izrada i finalizacija tehničke dokumentacije objekata gradske arhitekture.
Saradnja na izradi uslova i mera zaštite arheoloških nalazišta u okviru urbanističkih planova.
Izrada i finalizacija tehničke dokumentacije tokom arheoloških iskopavanja na lokalitetima: Studentski trg, Tadeuša Košćuškog, General Ždanova, Podzemna garaža u Pionirskom parku, Rajićeva ulica i drugim na teritoriji užeg gradskog jezgra.
Izrada i finalizacija tehničke dokumentacije prilikom arheoloških iskopavanja na lokalitetima: Babe i Ropočevo u Sopotu, Jablanica, Vlaška i Medjulužje u Mladenovcu, Šiljakovac i Meljak u Barajevu, manastira Fenek u Jakovu i drugim u široj gradskoj zoni.
Učešće u Projektu zaštitnih iskopavanja na prostoru rudarskih basena “Kolubara-površinski kopovi“.

Ostalo:

Učešće u izradi Kataloga nepokretnih kulturnih dobara na teritoriji Beograda
Učešće u pripremi izložbe i kataloga “Srednjovekovne crkve i manastiri na Kosmaju“, kao i brojnih izložbi u okviru delatnosti Zavoda

Nela Mićović

arheolog-konzervatora, stručni saradnik

Godina rodjenja: 1969.
Obrazovanje: diplomirani arheolog

Rodjena u Kraljevu 18. septembra 1969. godine, gde je završila osnovnu i srednju školu. Filozofski fakultet u Beogradu na grupi za arheologiju završila je sa prosekom 9,50 i stekla zvanje diplomiranog arheologa.

Od 2002. godine zaposlena je u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda na poslovima arheologa-konzervatora, gde je i stekla zvanje stručnog saradnika.

Bavi se istraživanjem, zaštitom, konzervacijom i prezentacijom arheoloških lokaliteta na području Beograda. Učestvovala je u arheološkim istraživanjima Manastira Tresije na Kosmaju, bila je rukovodilac višemesečnih arheoloških istraživanja tokom izgradnje podzemne garaže na prostoru ispred Skupštine grada, bila je angažovna na projektima arheloških istraživanja lokaliteta „Tri lista duvana“, „Okretnica u Rajićevoj“ i „Blok izmedju ulica Cincar Janka i Uzun Mirkove“. Rezultate ovih istraživanja objavila je u stručnim časopisima „Nasledje“ i „Arheološki pregled“.  Godine 2010. pokrenula je Projekat prezentacije pokretnih arheoloških nalaza u podzemnoj garaži, na mestu njihovog pronalaska. U martu 2011. godine Projekat je realizovan i izložbena postavka rimskih nalaza u savremenom prostoru zaživela je u Beogradu.

U svom stučnom radu posebnu pažnju posvećuje prezentaciji nepokretnih kulturnih dobara i arheoloških lokaliteta sa teritorija gradskih opština. Učesnik je brojnih televizijskih emisija koje imaju za cilj popularizaciju kulturnog nasledja Beograda. U terenskom i istraživačkom radu ostvaruje dobru saradnju sa komunalnim preduzećima.

Član je domaćih i medjunarodnih udruženja koja se bave očuvanjem spomenika kulture i arheoloških nalazišta, od kojih su javnosti najpoznatija Društvo konzervatora Srbije i ICOMOS (medjunarodni savet za spomenike i spomeničke celine i savetodavno telo UNESCO-a).

Član je gradskih i republičkih komisija koje se bave zaštitom i prezentacijom arheološkog nalazišta Vinča. Angažovana je na medjunarodnom projektu „Dunavski limes“ koji ima za cilj istraživanje arheoloških lokaliteta duž toka Dunava kroz Srbiju i njihovo stavljanje na Preliminarnu listu UNESCO-a.

Govori engleski i ruski.

Zoran Simić

arheolog-konzervator, viši stručni saradnik

Godina rodjenja: 1948.
Obrazovanje: diplomirani arheolog
Radno iskustvo:
 
 
 
 

 • Radi u Zavodu od 1976. godine, 28 godina U periodu od 1999. do 2001. godine, pomoćnik direktora Zavoda.

Reference

 • Radi na istraživanju i valorizaciji arheoloških nalazišta.
 • Rukovodio je istraživanjima i zaštitnim istraživanjima na više arheoloških lokaliteta sa teritorije grada Beograda kao što su: Severoistočna nekropola Singidunuma, Civilno naselje Singidunuma, Srednjovekovne crkve na Kosmaju i drugim.
 • Jedan od rukovodilaca Projekta zaštitnih istraživanja na prostoru površinskih kopova REIK “Kolubara”.
 • Ima objavljen veći broj radova u stručnim časopisima.
 • Zbog ukupnog doprinosa koji je dao zaštiti kulturnog nasledja u Srbiji, Društvo konzervatora Srbije dodelilo mu je nekoliko Povelja i Priznanja za uspešan i predani rad na istraživanju, dokumentovanju i popularizaciji kulturne baštine.

Ostalo

 • Govori francuski
 • pasivno italijanski

Bojana Ibrajter Gazibara

viši konzervator

Godina rodjenja: 1976.
Obrazovanje: diplomirani istoričar umetnosti
Radno iskustvo

2003- Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda;
Cekretar redakcije naučno-stručnog časopisa «Nasledje»
bojana.ibrajter-gazibara@beogradskonasledje.rs

Reference:
Objavljeni radovi:

 • „Kuća trgovca Stamenkovića“, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, Beograd, 2016.
 • Osnovna škola „Kralj Petar Prvi“, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, Beograd, 2015.
 • „Spomenik i spomen kosturnica braniocima Beograda 1914-1918“, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, Beograd, 2014.
 • „Prilog proučavanju Doma štampe u Beogradu“, „Nasledje“ br.XV, Beograd 2014.
 • Blog „Talenovana graditeljka Jelisaveta Načić“, Centar za arhitekturu Beograda, 2013.
 • „Robni magazin“, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, Beograd, 2011.
 • „Multicultural Dorćol“, Manual for Lost, Found and Around, Belgrade, 2011.
 • Tekst za katalog „Stari Generalštab“, ZZZSKGB, Beograd, 2010.
 • „Konak kneginje Ljubice“, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, 2008.
 • „Južna Italija i Sicilija“, Glasnik Društva konzervatora Srbije, 2007.
 • „Arhitektura zgrade Tehničkog fakulteta u Beogradu“, „Nasledje“ br. VII, Beograd 2006.

Izložbe:

 • Koautor izložbe „Život za Beograd život za pobedu“, 2014.
 • Deo tima izložbe „Multikulturni Beograd“, 2011.
 • Autor izložbe „Ugrožena kulturna baština“, 2008.
 • Koautor izložbe „Drugi pogled“, 2007.

Predavanja, stručna vodjenja:

 • Učešće na Danima Moske u Beograduvodjenje ruske delegacije kroz arhitekturu ruskih emigranata u Beogradu, 2016.
 • Stručno vodjenje „Od Kosančićevog venca do Terazija -spomenici kulture mladih arhitekata“ i tekstovi za prateći katalog, Beogradska internacionalna nedelja arhitekture – BINA 2016.
 • Predavanje o kulturnim dobrima u okviru medjunarodnog projekta „Historija, istorija, povjest-Lessons for today“, Memory walk, Anne Frank House, 2015.
 • Stručno vodjenje „Ulicom kralja Petra“ i tekstovi za prateći katalog, BINA 2015.
 • „Jelisaveta Načić – graditeljka bez mane i straha“, Muzej grada Beograda-Konak kneginje Ljubice, 2013.
 • „Arhitekta Nikola Nestorović“, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 2011.
 • Stručno vodjenje „Arhitektura Jelisavete Načić“, BINA 2010.
 • Stručno vodjenje „knez Mihailovom ulicom“ i tekstovi za prateći katalog, BINA 2008.
 • Stručno vodjenje „Ulicom kralja Petra“ i tekstovi za prateći katalog, BINA 2007.

Konferencije:

 • Moderator sesije Istraživanja i valorizacija na konferenciji „Stara gradska jezgra i istorijske urbane celine“, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 2013.
 • Učesnik u panel diskusiji „Žene u arhitekturi“, Centar za arhitekturu Beograd, BLOK konferencija, 2013.
 • Medijator i uvodničar na temu „Popularizacija i učešće drugih aktera u zaštiti nasledja“, konferencija „Umrežavanje“, Društvo konzervatora Srbije, 2011.

 Ostalo:

 • Priznanje Salona arhitekture za publikaciju „Žene u arhitekturi“ (saradnik-istraživač), Beograd 2016.
 • Koautor projekta saradnje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda sa beogradskim srednjim školama BeoKul Gradska Tura, 2013, 2014, 2015, 2016.
 • Učešće na Danima evropske baštine 2016.
 • Učešće na Danima Beograda 2016.
 • Učešće na Noći muzeja 2014.
 • Predsednik Komisije za izbor novog beogradskog suvenira, TOB, 2011.
 • Učešće u Beogradskoj internacionalnoj nedelji arhitekture BINA 2007, 2008, 2010, 2015 i 2016.
 • Član Predsedništva Društva konzervatora Srbije 2007-2012.

 

Ksenija Ćirić

viši konzervator

Godina rodjenja: 1973.
Obrazovanje: Diplomirani istoričar umetnosti
ksenija.ciric@beogradskonasledje.rs
Radno iskustvo:

2002 – Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Istraživanje, proučavanje i valorizacija kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu, pripreme predloga za utvrdjivanje nepokretnih kulturnih dobara, evidentiranje dobara koja uživaju prethodnu zaštitu, učestvovanje u izradi uslova za utvrdjivanje mera tehničke zaštite nepokretnih kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu.

Reference

Objavljeni radovi:

 • Kuća vojvode Petra Bojovića, katalog nepokretnih kulturnih dobara ZZSKGB, Beograd, 2014.
 • Internat studenata pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beograd, Nasledje XV, Beograd 2014.
 • Kuća pukovnika Elezovića, katalog nepokretnih kulturnih dobara ZZSKGB, Beograd, 2013.
 • Knjiga za decu „Priče o Beogradu“, Beograd, 2012.
 • Dom Mike Alasa, katalog nepokretnih kulturnih dobara ZZSKGB, Beograd, 2012.
 • Škarkina vila, katalog nepokretnih kulturnih dobara ZZSKGB, Beograd, 2011.
 • Beogradski opus slovenačkog arhitekte Ludviga Tomorija, Nasledje XII, Beograd 2011.
 • Kuća u Nemanjinoj ulici br.38, Nasledje XI, Beograd, 2010.
 • Železnička stanica, katalog nepokretnih kulturnih dobara ZZSKGB, Beograd, 2010.
 • Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić“, katalog nepokretnih kulturnih dobara ZZSKGB, Beograd, 2009.
 • Topčider, katalog nepokretnih kulturnih dobara ZZSKGB, Beograd, 2008.

Izložbe:

 • Deo tima izložbe „Život za Beograd, život za pobedu“, 2014.
 • Deo tima izložbe „Multikulturni Beograd“, 2011.

Ostalo:

 • Član Društva konzervatora Srbije