Skip to Content

Category Archives: Zaposleni

Aleksandra Dabižić

 konzervator savetnik

Godina rodjenja: 1961, Zemun
Obrazovanje: diplomirani istoričar umetnosti – konzervator, arhivista
aleksandra.dabizic@beogradskonasledje.rsRadno iskustvo

 • 1987-1991. radila kao arhivista u Centru za informacije Arhiva Srbije, na poslovima sistematizacije podataka o arhivskoj gradji područnih arhiva sa teritorije Republike.
 • od 1991. godine zaposlena u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
 • od 2009. do 2011. rukovodilac odeljenja za istraživanje i valorizaciju spomeničkog nasledja Beograda
 • Od 2016. do 2018. rukovodilac sektora za  matičnu delatnost ZZSKGB

Reference:
Uradila elborate proglašenja kulturnih dobara: Zemunska pošta, Zemunska gimnazija, Evangelička crkva, Kuća dr Save Nedeljkovića, Kuća inž. Pavla Horvata, Dom Srpske pavoslavne crkvene opštine, Hariševa kapela, Bogorodičina crkva, Stara škola u Gornjoj varoši, Nemačka osnovna škola, Dom za nezbrinutu decu Kraljice Marije, Kapela na Novom groblju, Komanda vazduhoplovstva, Stara kapetanija, Binderova kuća, Kafana Beli medved, Poljoprivredni fakultet, Zgrada vodne zajednice, Srpska škola u Batajnici, SDK Jugoslavije, vila Šterić, Modernistička celina Zemuna. Radila elaborate valorizacije Dorćola, Vračara, Hadžipopovca, Pregrevice, Starog jezgra Zemuna za potrebe izrade detaljnih urbanističkih i regulacionih planova.U stručnim časopisima Nasledje, Konzervatorski glasnik objavljuje radove iz oblasti valorizacije i zaštite spomeničkog nasledja Beograda.

Univerzitet umetnosti u Beogradu i Centar za profesionalni razvoj i konsalting u kulturi, umetnosti i medijima, Sertifikat za marketing za institucije kulture, 2005

Sekretar časopisa Nasledje 1997-2002.

Objavljeni radovi

 • Nikolajevska crkva, katalog, ZZSKGB, Beograd 2018.
 • koautor Moderna Beograda, katalog, ZZSKGB, Beograd 2018.
 • Secesija u starom jezgru Zemuna, katalog, ZZSKGB, Beograd 2017
 • Kuća u kojoj se rodio Dimitrije Davidović, katalog, ZZSKGB, Beograd 2017
 • Gardoš – kulturni predeo Beograda i dunavskog sliva, zbornik radova VII konferencije – kulturni predeo, ZZSKGB, Beograd 2016.
 • Crkva Svetog Dimitrija – Hariševa crkva, katalog, ZZSKGB, Beograd, 2016.
 • Koautor Z. Simić i J. Cvetić, Očuvanje trga ispred hale „Pinki“, Konzervatorski glasnik br. 39, Beograd 2015.
 • Zemunska tvrdjava na Gardošu – deo kulturnog pejzaža Beograda, Gradja za proučavanje spomenika kulture Vojvodine, PZZSKV, Novi Sad 2015.
 • Značaj kartografskih izvora za proučavanje razvoja Zemuna, Gradja za proučavanje spomenika kulture Vojvodine, PZZSKV, Novi Sad 2014.
 • Spomenik Arčibaldu Rajsu, katalog, ZZSKGB, Beograd 2014.
 • Zaštita i urbana obnova prostornih kulturno-istorijskih celina, ICOMOS Srbija, br. 1, Beograd 2013.
 • Zemunska tvrdjava, katalog, ZZSKGB, Beograd 2013.
 • Zgrada Komande vazduhoplovstva, katalog, ZZSKGB, Beograd 2012.
 • Spomeničko nasledje Batajnice, K. glasnik, knj. 35, ZZSKGB Beograd 2011.
 • Zemunska gimnazija, katalog, ZZSKGB, Beograd 2010.
 • Bogorodičina crkva, katalog, ZZSKGB, Beograd 2010.
 • Karamatina kuća, katalog, ZZSKGB, Beograd 2009.
 • Valorizacija i mere zaštite prostorne Modernističke celine Zemuna, Konzervatorski glasnik, knj. 33, Beograd 2009.
 • Magistrat, katalog, ZZSKGB, Beograd 2009.
 • Modernistička celina Zemuna, Nasledje , knj. 8, ZZSKGB, Beograd 2007.
 • Staro jezgro Zemuna, monografija, multimedijalni SD, ZZSKGB, Beograd 2006.
 • Prilog proučavanju trgova u Starom jezgru Zemuna, Nasledje,knj. 6, ZZSKGB, Beograd 2005.
 • Zaštita prostornih kulturno-istorijskih celina kao značajnog resursa urbanog razvoja, Nasledje, knj. 5, ZZSKGB, Beograd 2004.
 • Koautor mr M. Djurdjević, Zaštita prostora istorijskih celina pri izradi urbanističkih planova u kontekstu Esenske deklaracije, Zbornik radova 10. naučnog skupa Tehnologija, kultura i razvoj, Udruženje „Tehnologija i društvo“, Institut „Mihajlo Pupin“, Centar za istraživanje razvoja nauke i tehnologije, Beograd 2004.
 • Prikaz kataloga jugoslovenske izložbe na Bijenalu arhitekture 2002. u Veneciji, Arhitektura i urbanizam, sv. 12-13, IAUS, Beograd 2003.
 • Stanje zaštite prostorne kulturno-istorijske celine Staro jezgro Zemuna i metodi urbane obnove prostornih celina, Nasledje, knj. 4, ZZSKGB, Beograd 2002.
 • Ruralna arhitektura Starog jezgra Zemuna, Nasledje, knj. 3, ZZSKGB; Beograd 2001.
 • Sefardska sinagoga u Zemunu, Nasledje, knj. 2, ZZSKGB; Beograd 1999.
 • Blok izmedju ulica Glavne, Preradovićeve, Trga pobede i Gospodske u prostornoj kulturno-istorijskoj celini Staro jezgro Zemuna, Nasledje, knj.1, ZZSKGB; Beograd 1997.
 • Istorijat razvoja i valorizacija područja Pregrevice u Zemunu, Konzervatorski glasnik, knj. 29
 • Blok pozorišta u kulturno-istorijskoj celini Staro jezgro Zemuna, Konzervatorski glasnik, knj. 20
 • Kuća Dimitrija Davidovića u Zemunu, Konzervatorski glasnik, knj. 18
 • Zavetni krst u porti Svetonikolajevske crkve u Zemunu, Konzervatorski glasnik, knj. 17
 • radovi iz oblasti likovne kritike u časopisu Likovni život od 1988
 • Niz novinskih članaka ( Danas, Zemunske novine…)
 • Obnova biste kraljice Marije Karadjordjević u Dečijem domu u Zemunu, Konzervatorski glasnik br. 43, Beograd 2019
 • Crkva Svetih arhandjela Mihaila i Gavrila u Batajnici, katalog, ZZSKGB, Beograd  2019

Izložbe

 • koautor Moderna Beograda, ZZSKGB, Beograd 2018.
 • Autor izložbe Secesija u starom jezgru Zemuna, Zavičajni muzej Zemuna, novembar 2017
 • Autor izložbe Vrata Beograda, Beogradska tvrdjava, septembar-oktobar 2012.
 • Autor koncepta i realizator sa timom saradnika izložbe Multikulturni Beograd – Spomeničko nasledje, Beogradska tvrdjava, septembar-oktobar 2011
 • Izlagala na izložbi Zaštita spomeničkog nasledja kroz urbanističke planove u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda 2002.
 • Valorizacija objekata i prostora i mere tehničke zaštite za potrebe izrade regulacionog plana prostorne kulturnoistorijske celine Staro jezgro Zemuna, Salon arhitekture, Muzej primenjene umetnosti, Beogradu 2003.
 • Koautor izložbe Rusko-srpski diplomatski odnosi, Arhiv Srbije, 1989
 • Autor koncepta likovne izložbe u galeriji Doma JNA u saradnji sa Muzejem grada Beograda – Iz zbirki zemunskih gradjana, 1988.
 • Koautor izložbe Francuzi i Jugosloveni, povodom stopedeset godina diplomatskih odnosa izmedju Francuske i Srbije, Arhiv Srbije i Francuski kulturni centar u Beogradu, u Krsmanovićevoj kući,1988.

Manifestacije, stručna vodjenja: Beogradska nedelja arhitekture, Dani Beograda, Dani evropske baštine.

Članstvo u strukovnim i umetničkim udruženjima:

 • Društvo konzervatora Srbije
 • Odbor časti DKS od 2004-2012.
 • Član udruženja od osnivanja, a Saveta udruženja likovnih i primenjenih umetnika Zemuna, 2000-2009.
 • Član udruženja Docomomo
 • Saradnik Galerije Doma vazduhoplovstva u Zemunu od 1985. do 2002.
 • Član ICOMOSa, od 2010, i član nadzornog odbora.
 • Član udruženja i Odbora časti Serbie Nostre

 

Sretenović Irena

viši konzervator

Godina rodjenja: 1971.
Obrazovanje: Diplomirani istoričar umetnosti
irena.sretenovic@beogradskonasledje.rs
Radno iskustvo:

Zaposlena u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda od 1996. godine na poslovima: istraživanja, proučavanja i valorizacije kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu, pripreme predloga za utvrdjivanje nepokretnih kulturnih dobara, evidentiranju dobara koja uživaju prethodnu zaštitu, izrade uslova za utvrdjivanje mera tehničke zaštite nepokretnih kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu

Reference:

Objavljeni radovi:

 • „Spomen crkva u Lazarevcu“, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, 2014.
 • „Dom Jovana Cvijića“, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, 2013.
 • „Saborna crkva“, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, 2008.
 • Koautor teksta „Beogradska Fabrika šećera – mogućnosti i problemi rehabilitacije“, koautor Svetlana Dimitrijević, Nasledje IX, 2008
 • Tekst „Zgrada Jugoslovenskog dramskog pozorišta: od manježa do savremenog teatra“, Nasledje V, Beograd, 2004.
 • „Palilulska osnovna škola“, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, Beograd, 2016.

Ostalo:

 • Učesnik tribine organizovane u okviru izložbe Dani Starog sajmišta u Beogradu (Narodni muzej 2006. godine)
 • Saradnja sa sveštenstvom Srpska pravoslavne crkve i izrada dosijea sakralnih objekata za spomenike kulture.
 • Učešće na izradi Detaljnih urbanističkih i Regulacionih planova na teritoriji grada Beograda
 • Članica Društva konzervatora Srbije


Nada Živković

konzervator savetnik

Godina rodjenja: 1959
Obrazovanje: Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, grupa za etnologiju nada.zivkovic@beogradskonasledje.rs

        Radno iskustvo

 • U periodu 1983- 1984. radila kao honorarni saradnik dnevnog lista Politika, odeljenje Akcije
 • od radi u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Reference:

 • Uradila veći broj elaborata za utvrdjivanje celina ili pojedinačnih objekata za kulturno dobro: Stara kuća porodice Jeftić u Šiljakovcu, Stara kuća porodice Stevanović u Šiljakovcu, Stara kuća porodice Perlić u Dudovici, Stara kuća porodice Krdžalić u Junkovcu, Sokolski dom u Obrenovcu, Vrt Bogosava Živkovića u Leskovcu, Obrenovačka čaršija u Obrenovcu, i dr.
 • Pored poslova na istraživanju, valorizaciji i saradanji sa imaocima i korisnicima kulturnih dobara izradila elaborate valorizacije sa merama zaštite za potrebe izrade planskih dokumenata: Prostorni plan SR Srbije, Generalne urbanističke planove Sopota, Mladenovca, Beograda, Detaljne urbanističke planove: Šopića, Jakuba Kuburovića u Zemunu, Ostružnice; Barajeva, Regulacione planove: Mirijeva, Stepojevca Umke, Obrenovca, elaborate za preseljenje groblja Vreoci i Baroševac i dr.
 • Učestvovala je na brojnim savetovanjima i okruglim stolovima sa temom o zaštiti kulturnog nasledja.
 • Završila kurs Marketing u institucijama kulture, Univerzitet umetnosti u Beogradu i Centar za profesionalni razvoj i konsalting u kulturi, umetnosti i medijima, Sertifikat za marketing za institucije kulture, 2005.
 • Sekretar časopisa Nasledje 1987-2002.
 • Član Redakcije časopisa Nasledje od 2002.
 • Član redakcije Glasnika Društva konzervatora Srbije od 2015.
 • Urednik pet Zbornika radova sa Konferencija o kulturnom nasledju, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016.

Objavljeni radovi

 • DUP i Novo groblje u Beogradu, Glasnik DKS 19, Beograd, 1995.
 • Stanje kosturnice i spomenika braniocima Beograda 1914-1918. na Novom groblju, Glasnik DKS 20, Beograd, 1996.
 • Seoska groblja, Kolubara 2, Beograd, 1995.
 • Kulturno istorijski razvoj područja, Narodno graditeljstvo kolubarsko tamnavskog basena, Kolubara 2, Beograd, 1995 (koautor)
 • Šiljakovac – narodno graditeljstvo, seoska groblja i pojedinačni nadgrobni spomenici , Nasledje II, ZZSKGB, Beograd 2000.
 • Seoska groblja i pojedinačni nadgrobni spomenici na beogradskom području, Nasledje III, ZZSKGB, Beograd 2001.
 • Stara kuća porodice Živković u Belom Potoku, Nasledje V, ZZSKGB, Beograd. 2004.
 • Banja –kupatilo u Obrenovačkoj Čaršiji, Zadužbina br.61, Beograd 2002.godine
 • Etno-eko centar u selu Leskovac-mogućnost očuvanja tradicionalnog u uslovima tranzicije, Selo u novim razvojnim uslovima,UUS, Beograd, 2003.
 • Iskonska harmonija, Beograd, 2007.
 • Spomenik kulture danas, Beograd,
 • Topčidersko groblje, Nasledje VIII, ZZSKGB, Beograd. 2007.
 • Narodno graditeljstvo na beogradskom području-balast ili prosperitet, Zbornik radova sa prve konferencije o kulturnom nasledju-Stvarno i moguće, ZZSKGB, Beograd 2010.
 • Gročanske kuće-paradigma vremena, Nasledje XII, ZZSKGB, Beograd. 2011.
 • Crkveni konak u Topčideru, Nasledje XV, ZZSKGB, Beograd. 2014. (drugi autor Ivana Filipović)
 • Stara varoška kuća u Obrenovcu, Nasledje XVI, ZZSKGB, Beograd. 2015.
 • Kafana ?, katalog, ZZSKGB, Beograd 2008.
 • Česni dom porodice Mihajlović, katalog, ZZSKGB, Beograd 2010.
 • Novo groblje u Beogradu, katalog, ZZSKGB, Beograd 2011.
 • Crkveni konak u Topčideru, katalog, ZZSKGB, Beograd 2012.
 • Rančićeva kuća , katalog, ZZSKGB, Beograd 2013.
 • Spomen česma Crkvenac, katalog, ZZSKGB, Beograd 2014.
 • Karapešićeva kuća, katalog, ZZSKGB, Beograd 2015.
 • Kuća porodice Matić, katalog, ZZSKGB, Beograd 2016.
 • Niz novinskih članaka (Ekspres politika-Beogradske novine, Politika,JAT revija)

Izložbe

 • Autor izložbe Iskonska harmonija- narodno graditeljstvo opštine Sopot, Sopot, Mladenovac, Beograd, Kupres, Kovačica, 2007. godine
 • Autor izložbe Narodno graditeljstvo-spomenik kulture danas, ZZSKGB, na Beogradskoj tvrdjavi, Negotinu i Grockoj, 2007.
 • Saradnik na izložbi Crkve brvnare u Srbiji, 1994, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, u Etnografskom muzeju u Beogradu, Smederevu, Kraljevu.
 • Saradnik na izložbi Multikulturni Beograd – Spomeničko nasledje, Beogradska tvrdjava, septembar-oktobar 2011.
 • Izlagala na izložbi Zaštita spomeničkog nasledja kroz urbanističke planove u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda 2002.
 • Valorizacija objekata i prostora i mere tehničke zaštite za potrebe izrade regulacionog plana prostorne kulturno-istorijske celine Obrenovačka čaršija, Salon arhitekture, Muzej primenjene umetnosti, Beograd 2002.

Članstvo u strukovnim i umetničkim udruženjima:

 • Društvo konzervatora Srbije

 

 

Aleksandra Šević

 

Godina rodjenja: 1964.
Obrazovanje: diplomirani inženjer arhitekture
aleksandra.sevic@beogradskonasledje.rs

Radno iskustvo:

 • Od 2003. god. – Zavod za za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, kao arhitekta konzervator stručni saradnika, od 2004. god. kao arhitekta konzervator viši stručni saradnika, od 2009. god. – Rukovodilac Sektora matične delatnosti, od 2014. god. – pomoćnik direktora
 • 2002 – 2003. god. – „Permont“ d.o.o.
 • 1996 – 2002. god. – „Mnemosine“
 • 1994 – 1996. god. – „r.m.d. Termotehnik“ d.o.o.
 • 1991 – 1994. god. – „Plan“

Reference:

Projekti:

 • Projekat revitalizacije fasada objekta u Pop Lukinoj 1b – Maršala Birjuzova 53-53a u Beogradu, 2012 – 2013. god.
 • Projekat rekonstrukcije potkrovlja hotela EXCELSIOR, Kneza Miloša br.5 u Beogradu, 2012 – 2013. god.
 • Projekat revitalizacije fasade kuće generala Pavla Horvata, Ivićeva 4 u Zemunu, 2011.god.
 • Projekat restauracije dvorišnih fasada Kapetan Mišinog zdanja u Beogradu, Studentski trg br.1, 2011. god.
 • Projekat konzervatorsko-restauratorskih radova na revitalizaciji fasada objekta hotela EXCELSIOR, Ul.kneza Miloša 5 u Beogradu, 2009. god.
 • Idejni i Glavni projekat restauracije fasada, sanacije I rekonstrukcije delova objekta BEOGRADSKE ZADRUGE, Karadjordjeva 48 u Beogradu, 2007-2009. god.
 • Projekat konzervatorsko-restauratorskih radova Zgrade penzionog fonda beočinske fabrike cementa, Ul. Braće Jugovića 21- Bulevar despota Stefana 10 u Beogradu, 2007-2008. god
 • Projekat restauracije fasada Kuće Nikole Predića, Ul.Vuka Karadžića 14 u Beogradu, 2008. god.
 • Projekat restauracije fasada objekta DOM CRVENOG KRSTA, Ul.Simina 19 u Beogradu, 2008. god.
 • Projekat restauracije fasada zgrade Društva Crvenog krsta, Ul.Simina 21 u Beogradu, 2008. god.
 • Projekat restauracije fasade objekta na Avijatičarskom trgu 8 u Zemunu, 2006. god.
 • Projekat sanacije i restauracije krova kotlarnice Toplog kupatila “Dunav” u Ul.cara Dušana br.48 u Beogradu, 2006. god.
 • Projekat restauracije fasade objekta Zadužbine Sime Andrejevića Igumanova na Trgu Nikole Pašića 2-Terazije 31 u Beogradu, 2004. god.
 • Glavni projekat adaptacije i rekonstrukcije GALERIJE LEGATA, Ul.knez Mihailova 46 u Beogradu, 2004. god.
 • Projekat restauracije fasada objekta na Obilićevom vencu 6 u Beogradu, 2003. god.
 • Projekat Muzičkog paviljona na Kalemegdanu, 2003.god.
 • Projekat restauracije fasada objekta na Obilićevom vencu 8 u Beogradu, 2002. god Projekat restauracije fasada objekta u Ul. cara Lazara 15 u Beogradu, 2003. god.
 • autor i koautor i odgovorni projektant više projekata tržno – poslovnih centara u Beogradu, Kruševcu, Zrenjaninu i Brusu, 1991 – 2003. god.
 •  autor i odgovorni projektant više projekata stambeno – poslovnih objekata u Beogradu, 1991 – 2003. god.

Nadzori:

Konzervatorski nadzor nad radovima na rekonstrukciji, revitalizaciji, restauraciji i konzervaciji više spomenika kulture i objekata pod prethodnom zaštitom: Kapetan Mišino zdanje, Narodni muzej Beograd, Beogradska zadruga, Zadužbine Sime Andrejevića Igumanova, Zadužbina Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića Trebinjca, Zadužbina Veselina Lučića, Zadužbina Vlajka Kalenića, Zadužbina Djoke Vlajkovića, Hotel EXCELSIOR, Konak kneza Miloša u Topčideru, Francuska 5, Krunska 50 i dr.

Ostalo

 • Član Društva konzervatora Srbije
 • Član ICOMOS-a
 • 2008. god. učešće u medjunarodnom konzervatorskom seminaru TRANSEO, Graz Austrija
 • 2007. god.., član Revizione komisije na izradi Glavnog projekta postojećeg stanja objekta Stare vojne Akademije u Resavskoj 40b – Birčaninova 5 u Beogradu

Jezik: engleski

Licence: licenca odgovornog projektanta i licenca odgovornog izvodjača

 

Aleksandra Fulgosi

Pomoćnik direktora

Godina rodjenja: 1962
Obrazovanje: diplomirani inženjer arhitekture
Radno iskustvo:

 

 

1990 – 1995 zaposlena na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na mestu asistenta-pripravnika na Katedri za urbanizam
1995 – 2002 radi u Zavodu za zaštitu spomenika culture grada Beograda na poslovima zaštite prostornih kulturno-istorijskih Celina i Celina pod prethodnom zaštitom
2002 – 2003 upućena na rad u Koordinacioni centar Srbije i Crne Gore i Republike Srbije gde radi kao Rukovodilac Sekora za kulturnu baštinu
2003 – 2004 na mestu direktora JP “Beogradska tvrdjava”
2005 – radi u Zavodu za zaštitu spomenika culture grada Beograda u Odeljenju za dokumentaciju
Reference:
• Urbanističko planiranje i zaštita kulturnih dobara:
-saradnja na izradi urbanističkih planova i projekata (Dedinje, Bulevar kralja Aleksandra, Kosančićev venac, GP Beograda 2021…)
– implementacija urbanističkih planova (DUP Knez Mihailove ulice,….)
Projektovanje:
– više idejnih projekata rekonstrukcije objekata pod prethodnom zaštitom u Beogradu
– izrada inicijalnih projekata za donatore (istraživanja, sanacije i restauracije više spomenika kulture na Kosovu i Metohiji)
• Medjunarodna saradnja:
– učestvovala u organizaciji prve Ekspertske misije UNESCO-a na Kosovu i Metohiji (mart 2003)
– organizovala sprovodjenje medjunarodnog projekta zaštite dela živopisa Pećke patrijaršije u saradnji sa NVO “Intersos” iz Rima
– bila član Ekspertske delegacije SR Jugoslavije na VIII Konferenciji UN za standardizaciju geografskih naziva (Berlin, avgust 2002)
– bila član delegacije Srbije i Crne Gore na XXII sednici Ekspertske grupe UN za geografske nazive (NJujork, april 2004)
Upravljanje kulturnim dobrima:
– kao direktor JP “Beogradska tvrdjava” bavila se aktuelnim imovinsko-pravnim pitanjima na Beogradskoj tvrdjavi i izradila predloge mehanizama upravljanja ovim spomenikom kulture
Ostalo:
• član Društva konzervatora Srbije
• član NVO Centar za zaštitu prirodnog i kulturnog nasledja Kosova i Metohije „Mnemosune“
• član Radne grupe Vlade Srbije za očuvanje kulturne baštine na Kosovu i Metohiji

Dejan Matović

diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove

Godina rodjenja: 1969.
Obrazovanje: diplomirani pravnik / Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo:

decembar 2021-  Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda / diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove

Opis poslova:

 • sprovodi postupak zasnivanja radnog odnosa i ugovornog angažovanja lica van radnog odnosa i postupak ostvarivanja prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa;
 • vodi upravni postupak iz delokruga rada;
 • priprema opšte i pojedinačne akte iz oblasti pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova;
 • priprema dokumentaciju, izradjuje i podnosi tužbe, protivtužbe, odgovore na tužbu i pravne lekove i predloge za dozvolu izvršenja nadležnim sudovima;
 • priprema dokumenta i elemente za izradu programa i planova iz oblasti pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova;
 • učestvuje u izradi i pripremi radnog materijala za sednice Upravnog i Nadzornog odbora, stručnog usavršavanja i osposobljavanja zaposlenih;
 • daje stručnu podršku u procesu formiranja planova rada;
 • daje stručnu podršku u oblasti kancelarijskog poslovanja;
 • sprovodi zakonom poverene poslove u zaštiti kulturne baštine;
 • učestvuje u pripremi i izradi dokumenata i procedura u vršenju poslova matične funkcije u zaštiti kulturne baštine;
 • prati sprovodjenje i uskladjenost opštih i pojedinačnih akata s propisima iz delokruga rada;
 • izradjuje ugovore, učestvuje u praćenju njihove realizacije i prati vrstu pravnih mera;
 • prati i koordinira sprovodjenje stručnog usavršavanja zaposlenih;
 • razvija partnersku saradnju sa drugim ustanovama, strukovnim udruženjima i nevladinim organizacijama;
 • stara se o primeni zakona i drugih propisa;
 • daje informacije strankama u vezi s pravnom zaštitom kulturnih dobara;
 • sačinjava mesečne izveštaje o radu;
 • obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Sektora, pomoćnika direktora i direktora.

oktobar 2018- novembar 2021 Nova Agrobanka a.d. Beograd u stečaju/ pomoćnik direktora Sektora / Sektor pravnih i opštih poslova

oktobar 2012- septembar 2018 Nova Agrobanka a.d. Beograd u stečaju / rukovodilac Službe / Služba imovinskopravne dokumentacije

januar 2012-oktobar 2012 Agrobanka a.d. Beograd / Nova Agrobanka a.d Beograd / direktor Odeljenja dinarskog platnog prometa / Sektor platnog prometa i poslova sa stanovništvom

2009 -2011  Agrobankaa.d. Beograd / viši saradnik/direktor Odeljenja/Odeljenje unutrašnje kontrole

2008 -2009  Agrobankaa.d. Beograd / direktor Ekspoziture Novi Beograd/ Filijala Beograd

2004-2008 Agrobanka a.d. Beograd / direktor Odeljenja dinarskog platnog prometa / Sektor platnog prometa i poslova sa stanovništvom

2003-2004 Agrobanka a.d. Beograd / viši saradnik koordinator tima za otvaranje  računa i saradnju sa klijentima / Odeljenje dinarskog platnog prometa

2002-2003 Agrobanka a.d. Beograd / samostalni saradnik za pravne poslove i naplatu / Odeljenje dinarskog platnog  prometa

1997-2002 Agrobanka a.d. Beograd / saradnik za kadrovske poslove / Odeljenje pravnih, kadrovskih i opštih poslova

Ostalo:

Liderske veštine, diploma Instituta ekonomskih nauka IEN i Beogradske Akademije Korisnički servis, sertifikat Instituta ekonomskih nauka IEN i Beogradske Akademije