Skip to Content

Category Archives: Aktuelnosti

Beokul u Zemunskoj gimnaziji

U sredu 18.10.2023. godine stručni saradnici Zavoda za zaštitu spomenika kulture, istoričarke umetnosti Bojana Ibrajter Gazibara i Ksenija Ćirić predstavile su u Zemunskoj gimnaziji projekat Zavoda Beo Kul Gradska Tura, koji se već jedanaestu godina zaredom realizuje u saradnji sa beogradskim srednjim školama.

Monografija „Zemunska gimnazija – pre i posle rekonstrucije“

Povodom proslave 165 godina Zemunske gimnazije, u  okviru susreta generacija učenika i profesora Zemunske gimnazije dana 14. oktobra 2023. godine održana je i promocija knjige „Zemunska gimnazija – pre i posle rekonstrucije“.

Otvaranje izložbe SAVREMENO U NASLEDjU

Pozivamo Vas na izložbu SAVREMENO U NASLEDjU: eksperimentalni modeli revitalizacije na primeru vile Mozer arhitekte Milana Zlokovića (izložba završnih radova generacije 22/23 Master akademskih studija Unutrašnja arhitektura Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet).

Izložba postera XII medjunarodne konferencije Zavoda

Na XII naučno-stručnoj konferenciji sa medjunarodnim učešćem „Zaštita graditeljskog nasledja u 21. veku – izazovi i mogućnosti“, na inicijativu Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda prvi put je otvoren poziv za učešće putem novog medija komunikacije, postera.

Otvaranje obnovljene spomen česme kralja Aleksandra I Karadjordjevića u Lisičijem potoku

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je od 70-tih godina prošlog veka počeo istraživanje, valorizovanje, opservacije stanja i snimanje spomen česme kralja Aleksandra I Lisičijem potoku. Od 90-tih godina prostor česme je bio jako zapušten, obrastao korovom i nepristupačan za gradjane, a sama česma zatrpana zemljom i šutom.

XII naučno-stručna konferencija ,,Zaštita graditeljskog nasledja u 21. veku – izazovi i mogućnosti“

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, u saradnji sa Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture, realizovao je 12. naučno-stručnu konferenciju sa medjunarodnim učešćem ,,Zaštita graditeljskog nasledja u 21. veku – izazovi i mogućnosti“. Nadovezujući se na praksu aktivnog učešća u pokretanju ključnih pitanja iz oblasti savremene konzervatorske prakse, ovogodišnja konferencija je protekla u znaku razmatranja novih pravaca, izazova i mogućnosti koje današnjica postavlja pred službu zaštite

Pozivnica

_

Program

_

Stručno vodjenje „Zadužbine i zadužbinari“

Poslednje ovogodišnje stručno vodjenje kroz istoriju i arhitekturu kulturnih dobara Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda na Danima evropske baštine, održano je u ponedeljak 25. septembra.

Obilazak kulturnog nasledja Obrenovca na Danima evropske baštine

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je u subotu 23. 9. 2023. godine u okviru obeležavanja Dana evropske baštine 2023. organizovao obilazak mlina Suvobor i čaršije u Obrenovcu.