Оливера Вучковић

Оливера Вучковић Директор Година и место рођења: 1969, Београд Образовање: Филозофски факултет Универзитета у Београду, дипломирани историчар  Радно искуство: април 2017 – новембар 2018. вршилац дужности директора Завода за заштиту споменика културе града Београда; 2002–2017. запослена у Јавном предузећу за …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Слађана Милојевић

виши конзерватор, техничар Архитектонски техничар, конзерватор Година рођења: 1971 Образовање: архитектонски техничар sladjana.milojevic@beogradskonasledje.rs     Радно искуство: Завод за заштиту споменика културе града Београда, Одсек за документацију (од 2003) Референце: Ажурирање документације за културна добра, добра која уживају статус претходне …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Награде

2018. Зоран Туцић, добитник је  „Златне мистрије“ из фонда проф. архитекте Милорада Димитријевића за 2018, а коју додељује Секција архитеката Друштва конзерватора Србије, за Главни пројекат санације и рестаурације Споменика захвалности Француској у Београду. 2015. Ивана Весковић, Годишња награда Друштва …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Правни основ деловања

Правни основ деловања Легислативни оквир за деловање Завода обухвата: Закон о културним добрима(„Сл. гласник РС“ бр. 71/94, 52/11, 99/11 др.закон); Закон о култури („Сл.гласник РС“ бр.72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.) Закон о општем управном поступку („Сл. лист РС“ бр.18/2016 …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Наша делатност

Основна делатност Завода је заштита споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места на подручју града Београда. Делатност заштите непокретних културних добара, којима се Завод бави, чине: • истраживање и евидентирање добара која уживају претходну заштиту; • предлагање …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -