Skip to Content

Category Archives: O nama

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda na ovogodišnjem jubilarnom 40. Salonu arhitekture

Olivera Vučković

Olivera Vučković

Direktor

Godina i mesto rodjenja: 1969, Beograd

Obrazovanje: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, diplomirani istoričar

 Radno iskustvo:

april 2017 – novembar 2018. vršilac dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda;

2002–2017. zaposlena u Javnom preduzeću za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd „Beogradska tvrdjavaˮ / JP „Beogradska tvrdjavaˮ, na poslovima saradnika za programsku delatnost, rukovodioca Odeljenja za produkciju umetničke delatnosti i rukovodioca Službe za programsku delatnost;

2004–2012. član Nadzornog i Upravnog odbora JP „Beogradska tvrdjavaˮ;

1994–1995. profesor razredne nastave za predmet istorija;

Radne aktivnosti:

 • rukovodilac projekata JP „Beogradska tvrdjavaˮ u oblasti zaštite kulturnih dobara;
 • istraživanje i prikupljanje podataka i informacija u oblasti zaštite kulturnih dobara;
 • autor i rukovodilac Projekta obeležavanja objekata i spomenika na Beogradskoj tvrdjavi i parku Kalemegdan;
 • rukovodilac tima JP „Beogradska tvrdjavaˮ za izradu Projekta revitalizacije Tašmajdanske pećine;
 • realizator prezentacija kulturno istorijskog i spomeničkog nasledja u okviru arheološko-istorijskih tura na Beogradskoj tvrdjavi i parku Kalemegdan;
 • organizator preko 120 izložbi iz oblasti likovne umetnosti, multimedija i izložbi u oblasti kulturnog nasledja;
 • autor velikog broja izložbi iz oblasti kulturno istorijskog i prirodnog nasledja;
 • autor izložbe „Dunav – umetnik, putnik, svedokˮ u Kulturnom centru Srbije u Parizu, 2015. godine i Evropskom parlamentu u Briselu, 2016. godine;
 • učesnik u radu Sekcija tvrdjava i ostataka utvrdjenih gradova u Srbiji;
 • član organizacionog odbora manifestacije Dani Beograda i Dani evropske baštine;
 • autor i organizator programa u okviru manifestacija: Noć muzeja, Dani Beograda i Dani evropske baštine;
 • autor tekstova u javnim medijima i katalozima;
 • autor teksta za publikaciju „Beogradska tvrdjava i gradsko poljeˮ i tekstova za veb-sajt JP „Beogradska tvrdjavaˮ;
 • autor i organizator edukativnih programa i radionica za decu;
 • autor i organizator programa u okviru projekata rada sa decom ometenom u razvoju;
 • realizator manifestacija i programa  u saradnji sa ambasadama u Srbiji;
 • autor i realizator programa sa fakultetima univerziteta u Beogradu i Novom Sadu (Fakultet likovnih umetnosti, Fakultet primenjenih umetnosti, Arhitektonski fakultet)
 • vodja tima JP „Beogradska tvrdjavaˮ koji je dobio Srebrnu medalju Univerziteta umetnosti u Beogradu za značajan i kreativan doprinos razvoju Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu;
 • učesnik i predavač na radionicama iz oblasti zaštite kulturnih dobara i edukacije;
 • voditelj i moderator programa i manifestacija iz oblasti kulture.

 

 

Sladjana Milojević

viši konzervator, tehničar

Arhitektonski tehničar, konzervator
Godina rodjenja: 1971
Obrazovanje: arhitektonski tehničar
sladjana.milojevic@beogradskonasledje.rs

 

 

Radno iskustvo:

 • Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Odsek za dokumentaciju (od 2003)

Reference:

 • Ažuriranje dokumentacije za kulturna dobra, dobra koja uživaju status prethodne zaštite i sistematski istraženih blokova
 • Obrada i priprema podataka o kulturnim dobrima, dobrima koja uživaju status prethodne zaštite i sistematski istraženih blokova; izdavanje i primanje dokumenata; dorada dokumentacionog materijala; saradnja sa imaocima i korisnicima kulturnih dobara, srodnim institucijama, pravnim i fizičkim licima, studentima i istraživačima; priprema dokumentacije za vršenje uvida u Zbirku dosijea kulturnih dobara, Zbirku fotodokumentacije, Zbirku planova i elaborata
 • Priprema dokumentacije za: elaborate – uslovi čuvanja, održavanja i korišćenja kulturnih dobara i dobara koja uživaju status prethodne zaštite i mere njihove zaštite za potrebe izrade regulacionih planova; projekte revitalizacije i rekonstrukcije; sistematska istraživanja; konferencije; izložbe; predavanja i prezentacije; predloge odluka o utvrdjivanju za kulturno dobro; izdavačku delatnost Zavoda

 

Projekti:

 • Projekat Digitalizacije dokumentacije kulturnih dobara i prezentacija projekta –”Biblioteka plus”, digitalizacija dokumentacije u bibliotekama (SANU, 2004), MISS (Beograd, 2008), IX konferencija NCD-a (Beograd, 2010), „Upravljanje dokumentima – zakonska, stručna i tehnička pitanja“ (Istorijski arhiv Beograda, 2010), „BEOGIS“ – Projekat geografskog informacionog sistema grada Beograda (2011), Zavod (Beograd, 2011)
 • Katalog „Nepokretna kulturna dobra na području grada Beograda“ (od 2010)
 • „Katalozi za 10 spomenika kulture“ – tehnička saradnja sa koordinatorom i autorima tekstova kataloga (od 2008)
 • „Nasledje za decu“ – saradnja sa osnovnim školama na području grada Beograda, održavanje predavanja i radionice osnovcima o kulturnom nasledju grada Beograda (od 2014)
 • Izložba „Spomenici kulture vidjeni očima dece“ Zavod (Beograd, 2015)
 • Programski sistem za vodjenje, upravljanje i korišćenje digitalizovane i digitalne dokumentacije nepokretnog kulturnog nasledja grada Beograda (od 2016)
 • Promocija, prezentacija i popularizacija delatnosti Zavoda, kulturnih dobara i dobara pod prethodnom zaštitom na području grada Beograda – Medjunarodni beogradski Sajam knjiga, Školski sajam kulture „Tržnica ideja“ u organizaciji Muzeja grada Beograda

 

Članstvo u profesionalnim udruženjima:

 • Član Društva konzervatora Srbije