U organizaciji Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljedja, Republika Srpska i Matice Srpske, Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj, održan je okrugli sto u Banja Luci, sa temom Kultura pamćenja i odnos prema istorijskim spomenicima, 27. i 28. septembra 2018. godine.

IMG-e4e24c78a0b2db83d300ee001d794ab9-V

Na poziv organizatora, ispred Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, izlaganje je imao stručni saradnik Aleksandar Božović, sa temom Memorijali Prvog svetskog rata, primer Spomenika zahvalnosti Francuskoj.

IMG-5ff79d5aae200bbeb663bb428c151dae-V

IMG-e4e24c78a0b2db83d300ee001d794ab9-V

U okviru izlaganja dat je kratak pregled memorijalnih obeležja i tradicija na teritoriji grada Beograda, sa posebnim naglaskom na Spomeniku zahvalnosti Francuskoj. Ovom prilikom prezentovan je rad na restauraciji, konzervaciji i sanaciji Spomenika zahvalnosti Francuskoj, izveden 2018. godine po projktu Zorana Tucića, arhitekta višeg stručnog saradnika Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.