Evropski dan srčane slabosti se obeležava u celoj Evropi od maja 2010. godine. Ovaj dan, koji je uvelo Evropsko udruženje za srčanu slabost, treba da ukaže na važnost prepoznavanja srčane insuficijencije, uspostavljanja tačne dijagnoze i adekvatnog lečenja. Obeležavanja ovog dana se sastoji od medijske promotivne kampanje u novinama, televiziji i na internetu, interakcije lekara sa bolesnicima na javnim mestima i organizovanih predavanja na klinikama.

Ovogodišnji Evropski dan srčane slabosti se održava u zgradi Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i ispred spomentika Pobedniku u petak, 18.maja 2018. godine od 12 do 14 časova. Tom prilikom biće organizovani pregledi i konsultacije sa bolesnicima. Posle pregleda i konsultacija prof. dr Dragan Simić i Ass. dr Marija Zdravković, će održati edukativna predavanja. Takodje će biti prisutni pozvani gosti i predstavnici medija.

U okviru aktivnosti predvidjen je i obilazak Beogradske tvrdjave uz pratnju stručnog saradnika Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

Realizacija ovogodišnjeg Evropskog dana srčane slabosti, predstavlja svojevrstan uvod u IX Konferenciju o kulturnom nasledju Kulturno nasledje i društvo – (ne) ravnoteža teorije i prakse u kontekstu održivog razvoja, ekologije i zdravlja, koja se održava u organizaciji i u prostorijama Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 25. maja 2018. godine.

DAN_SRČANE_SLABOSTI_2018_Program_2018_05_16_14_44_10_753 copy