Godina rođenja: 1983.

arhitekta, viši konzervator

Obrazovanje: Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Univrerziteta u Beogradu u martu 2009. godine. Stručni ispit za rad u ustanovama zaštite nepokretnih kulturnih dobara položio u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture u novembru 2012. godine i stekao zvanje arhiteka – konzervator. Od 2019. godine je student doktorskih studija na Arhitektonskom fakultetu Univrerziteta u Beogradu gde se usmerio ka užoj naučnoj oblasti Istorija, teorija i estetika arhitekture i vizuelnih umetnosti i obnova graditeljskog nasleđa.

Radno iskustvo: Od marta 2011. godine zaposlen u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda u sektoru za arhitektonsko-konzervatorske poslove.

Reference:  Kao autor i koautor učestvovao je u izradi brojnih konzervatorsko–restauratorskih projekata, sprovođenju planskih akata, studija, istraživanja kao i nadzora nad izvođenjem radova na kulturnim dobrima. Bavi se spomeničkim arhitektonskim nasleđem i pitanjima zaštite spomenika kulture u uslovima savremenog planiranja i izgradnje. Pretežno interesovanje odnosi se na istraživanje i očuvanje prostornih kulturno-istorijskih celina.

Projekti, elaborati, izložbe (izbor):

 • Izrada elaborata za utvrđivanje kulturnog dobra Prostorne kulturno-istorijske celine „Blokovi 1 i 2 u Novom Beogradu“, 2021.
 • Projekat restauracije fasada kuće Momira Korunovića u Beogradu, 2020.
 • Izrada elaborata za utvrđivanje kulturnog dobra Prostorne kulturno-istorijske celine „Stara Palilula u Beogradu“, 2020.
 • Projekat restauracije i statičke sanacije ograde Akademskog parka u Beogradu, 2019.
 • Projekat rekonstrukcije ostataka Severozapadnog odbrambenog fronta i restauracije ostataka Jugozapadnog odbrambenog fronta (kontumatskog zida) Zemunskog utvrđenja, 2019.
 • Izložba „Urbana obnova Kosančićevog venca“, 2018.
 • Rekonstrukcija i restauracija Zemunske tvrđave u Beogradu, 2016.
 • Idejni projekat restauracije najstarije kuće u Beogradu u ulici Cara Dušana br. 10, 2015.
 • Izrada elaborata za utvrđivanje spomenika kulture zgrade SDK u Beogradu, arhitekte Petra Vulovića, 2014.
 • Projekat konzervacije i restauracije dela savskog šetališta od Velikog stepeništa ka ravelinu Kralj kapije na Beogradskoj tvrđavi, 2014.
 • Idejni projekat sanacije i investicionog održavanja rodne kuće vojvode Stepe Stepanovića u Kumodražu, 2013.
 • Projekat rekonstrukcije potkrovlja hotela „EXCELSIOR“ Ul. kneza Miloša br.5 u Beogradu, 2012.
 • Projekat restauracije Rimskog bunara na gornjem gradu Beogradske tvrđave, 2011/2012.
 • Projekat konzervacije i restauracije Leopoldove kapije, Bastiona II istočnog fronta gornjeg grada Beogradske tvrđave, 2011/2012.
 • Restauracija fasade kuće inženjera Pavla Horvata, Ivićeva 4, Zemun, 2011.

Objavljeni radovi (izbor):

 • A. Ciganović i R. Mrlješ, Paradigmatski habitus arhitekture u zaštiti kulture prostora, Zbornik radova (XI konferencija), Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Beograd 2021.
 • R. Mrlješ, Zgrada „Energoprojekta“ u Beogradu arhitekte Milice Šterić: visoka moderna kao paradigma urbane konzervacije. Nasleđe (21), Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Beograd 2020.
 • E. Vaništa Lazarević, A. Đukić i R. Mrlješ, Industrial Abandoned Heritage Along the Waterfronts as New Spaces for Creatives, 56th ISOCARP World Planning Congress, Qatar 2020.
 • A. Ciganović i R. Mrlješ, Konstrukcionistička metateorija prostor-vreme arhitekte Miloša Bobića – implikacije za oblast urbanizma i prostornog planiranja, Zbornik radova (Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja), Asocijacija prostornih planera Srbije, 2020.
 • A. Kontić, R. Jadrešin Milić i R. Mrlješ, Defining the methodology of integrated research in the process of digital documentation of architectural heritage: case study Lizori, Italy, DISEGNARECON. Journal on Architecture and Cultural Heritage (Vol.12 No.23), Italy 2019
 • R. Mrlješ i A. Ciganović, Dijagramatski pristup sintezi u zaštiti svojstva objekata – ispitivanje dva studijska postupka arhitekte Dimitrija M. Leka iz 1947-1948. godine, Nasleđe (20), Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Beograd 2019.
 • A. Kontić, R. Jadrešin Milić i R. Mrlješ, Metodologija integrisanog istraživanja u procesu digitalne dokumentacije arhitektonskog nasleđa, Arhitektura i urbanizam, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije (IAUS), Beograd 2019.
 • A. Ciganović i R. Mrlješ, Transfer arhitektonskog znanja kao faktor rizika u zaštiti spomeničkog nasleđa, Zbornik radova (X konferencija), Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Beograd 2019.
 • R. Mrlješ, Prikaz istraživanja restauracije fasade kuće Mihaila Petrovića (Mike Alasa) u Beogradu, Nasleđe (19), Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Beograd 2018.
 • A. Ciganović i R. Mrlješ, Prilog shvatanju „održivog razvoja“ u srpskoj arhitekturi i konzervatorskoj praksi druge polovine 20. veka, Zbornik radova (IX konferencija), Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Beograd 2018.
 • R. Mrlješ i Lj. Konta, Predlog stilske interpretacije kuće u Ulici cara Dušana broj 10 u Beogradu, Moderna konzervacija (5), Nacionalni komitet ICOMOS Srbija, Beograd 2017.
 • R. Mrlješ, Skulptura lava u Parku Bukovičke Banje – Alegorija Pobede, Moderna konzervacija (3), Nacionalni komitet ICOMOS Srbija, Beograd 2015.
 • A. Ciganović i R. Mrlješ, Srpska arhitektonska lingvistika i njene komparativne veze druge polovine XX veka, Zbornik radova (VI konferencija), Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Beograd 2015.
 • R. Mrlješ i A. Sibinović, Prilog proučavanju šumadijske kuće na primeru kuće Milovanovića u Velikom Borku, Glasnik Društva konzervatora Srbije (39), Društvo konzervatora Srbije, Beograd 2015.
 • R. Mrlješ, Rekonstitucija bloka između ulica Višnjićeve, Zmaja od Noćaja, Kralja Petra i Gospodar Jovanove, Nasleđe (14), Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Beograd 2013.
 • A. Ciganović i R. Mrlješ, Upotreba kulturnog nasleđa u regionalnoj postjugoslovenskoj ekonomsko–političkoj i međukulturnoj integraciji Republike Srbije, Zbornik (2), Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd 2010.
 • R. Mrlješ, Mogućnosti rekonstrukcije i revitalizacije Starog zdanja u Aranđelovcu, Zbornik Narodnog muzeja Aranđelovac (3), Aranđelovac 2009.

Naučni skupovi, konferencije, seminari, predavanja (izbor):

 • XI naučno-stručna konferencija „Graditeljsko nasleđe i urbanizam“, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd oktobar 2021. (urednik zbornika)
 • X konferencija „Kulturno nasleđe – rizici i perspektive“, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd oktobar 2019.
 • Okrugli sto „Godina evropskog kulturnog nasleđa“, Nacionalnoi komitet ICOMOS Srbija, prezentacija i moderiranje, Arhitektonski fakultetu u Beogradu, decembar 2018.
 • Focus Group Meeting “Western Balkans – Crossroads of Civilisations Concept, Regional Cooperation Council , Crna Gora, Podgorica, novembar 2018.
 • Letnja škola „Provenance, why does it matter? Provenance, Dispossession and Translocation Research“, TransCultAA, Hrvatska, Zadar, avgust 2018.
 • Letnja škola „Cultural Landscape and Heritage Skills“, INTBAU Italia International Summer School, Italija, Lizori (Campello sui Clitunno), jun 2018.
 • IX Konferencija „Kulturno nasleđe i društvo“, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Beograd oktobar 2018.
 • Radionica „Konzervacija kamena“, Društvo konzervatora srbije, arheološko nalazište Caričin grad (Iustiniana Prima), avgust 2017.
 • Radionica „Skriveni uglovi Beograda“, Beopatrimonium – Evropa Nostra Srbija, Beograd, decembar 2015.
 • Seminar – radionica „Konzervacija sinagoge u Subotici“, Evropa Nostra Srbija, Subotica, novembar 2015.
 • VI Konferencija „Arhitektura i urbanizam posle Drugog svetskog rata – zaštita kao proces ili model“, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Beograd oktobar 2015.
 • Seminar „Prisvajanje baštine“, Centralni institut za konzervaciju, Beograd, jun 2015.
 • Radionica „Konzervacija kamena“, Sekcija arhitekata Društva konzervatora Srbije, Manastir Studenica, septembar 2014.
 • Seminar „200 godina tradicije u banjskom turizmu – Mogućnosti pristupa EU fondovima“, Aranđelovac, septembar 2011.

Nagrade i priznanja:

 • Priznanje „Arhitekta Aleksandar Radović“ za doprinos očuvanju, boljem razumevanju i afirmaciji nepokretnih kulturnih dobara, 2022.
 • Otkupna nagrada na Međunarodnom konkursu za idejno urbanističko–arhitektonsko rešenje centralne zone Sremskih Karlovaca, decembar 2013.
 • Nagrada grada Aranđelovca „26. juli“ za arhitekturu i doprinos zaštiti kulturnog nasleđa Aranđelovca, jul 2009.

Članstvo i društvene aktivnosti:

 • Nacionalni komitet ICOMOS Srbija (Član Izvršnog odbora).
 • INTBAU Srbija (Koosnivač i član Upravnog odbora).
 • Društvo konzervatora Srbije.
 • Inženjerska komora Srbije.

Jezici:

 • Nemački
 • Engleski