konzervator savetnik

Godina rodjenja: 1964.
Obrazovanje: diplomirani inženjer arhitekture
ljiljana.konta@beogradskonasledje.rs
Radno iskustvo

od 1994. godine stalno zaposlena u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Kao odgovorni projektant radi na izradi konzervatorsko-restauratorskih projekata, nadzora nad izvodjenjem radova na zaštićenim objektima i  na  izradi konzervatorskih uslova, elaborata zaštite i proglašenja spomenika kulture i prostornih kulturnio-istorijskih celina na području grada Beograda.

Reference (izbor):

 • Idejni i Glavni projekat  restauracije fasada, sanacije i rekonstrukcije delova objekta  Beogradske zadruge, Kradjordjeva 48 u Beogradu, 2007-2009.
 • Glavni projekat adaptacije i rekonstrukcije Galerije legata, Knez Mihailova 48, Beograd, 2004.
 • Glavni projekat izgradnje Muzičkog paviljona na Kalemegdanu u Beogradu, 2003.
 • Projekat restauracije fasada Igumanovljeve palate u Beogradu, Terazije 31, 2004.
 • Glavni projekat restauracije fasada objekta u Knez Mihailovoj br. 50 u Beogradu, 2007.
 • Glavni projekat premeštanja Kuće porodice Miletić u Vreocima, 2009.
 • Glavni projekat restauracije fasada Hariševe kapele u Zemunu, Grobljanska 5, 2006.
 • Glavni projekat rekonstrukcije intarziranog parketa sa izmeštanjem radijatora u Zavičajnom muzeju Zemuna, Glavna 9, 2011.
 • Glavni projekat restauracije fasada Dečije bolnice KBC Zemun, Gundulićeva 32 u Zemunu, 2012.
 • Glavni projekat restauracije ulične fasade kuće Nikole Krstića u Zemunu, Gundulićeva 17, 2010.
 • Projekat sanacije i investicionog održavanja kuće i ambara u okviru Kompleksa rodne kuće vojvode Stepe Stepanovića u Kumodražu, Vrčinska 1, 2013.
 • Projekat revitalizacije Javnog kupatila „Dunav“ u Beogradu, Cara Dušana 45a, 1996.
 • Elaborat uslova čuvanja, održavanja i korišćenja i mere tehničke zaštite prostorne kulturno-istorijske celine Starog jezgra Zemuna za potrebe izrade regulacionog plana Starog jezgra Zemuna, 2002.
 • Odluka o utvrdjivanju Obrenovačke čaršije za prostornu kulturno-istorijsku celinu, 2008.

Članstvo u profesionalnim udruženjima:

 • Društvo konzervatora Srbije,
 • Inženjerska komora Srbije,
 • ICOMOS Srbija.

Licence: licenca odgovornog projektanta i licenca odgovornog izvodjača