arhitekta, stručni saradnik

Godina rodjenja: 1980.
Obrazovanje: Diplomirani inženjer arhitekture
nevenka.novakovic@beogradskonasledje.rs
Radno iskustvo:

 

 • Od 2006. Zaposlena u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
 • Od 2002. godine, kao student, radila kao spoljni saradnik Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture-Beograd.

Kao odgovorni projektant radi na izradi konzervatorsko-restauratorskih projekata, studija, analiza, nadzora nad izvodjenjem radova na Beogradskoj tvrdjavi. Bavi se istraživanjem kompatibilnih materijala koji se primenjuju u konzervaciji, usavršava se u oblasti konzervacije kamena. Zalaže se za multidisciplinarnost u radu i povezivanje relevantnih stručnjaka i institucija. Učestvuje u medjunarodnim tematskim skupovima i forumima.

Doktorantkinja na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, studijski program geologija, uža oblast petrologija.

Reference:

 • Projekat rekonstrukcije, restauracije i prezentacije česme Mehmed paše Sokolovića na Beogradskoj tvrdjavi
 • Projekat rekonstrukcije i restauracije Damad Ali-pašinog turbeta na Beogradskoj tvrdjavi
 • Projekat konzervacije ostataka rimske kapije i kule i projekat enterijera Rimske dvorane u Biblioteci grada Beograda
 • Projekat rekompozicije kompleksa crkve Ružice i kapele Svete Petke
 • Projekat konzervacije i restauracije dela Savskog šetališta od Velikog stepeništa ka ravelinu Kralj kapije
 • Projekat revitalizacije Male barutane na Gornjem gradu Beogradske tvrdjave
 • Projekat konzervacije Severoistočnog bedema Gornjeg grada Beogradske tvrdjave
 • Projekat konzervacije Severoistočnog bedema Donjeg grada Beogradske tvrdjave
 • Elaborat istraživačkih radova na prostoru Vidin kapiji na Beogradskoj tvrdjavi
 • Koautor izložbe: Unutrašnje utvrdjenje-kulturni slojevi 2010. godine

Stručni kursevi i konferencije:

 • Učešće na 13. Medjunarodnom kongresu propadanja i konzervacije kamena (13th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone) održanom od 6. do 10. septembra 2016. godine u Pesliju u Škotskoj u organizaciji Univerziteta Zapadne Škotske (University of the West of Scotland).
 • Učešće u medjunarodnoj radionici: International Workshop on Microscopic Techniques to Study Mineral Materials in Cultural Heritage, Beč, 27. jun -01. jul 2016.
 • Učešće na IX-om Naučno-stručnom medjunarodnom savetovanju – Ocena stanja, održavanja i sanacija gradjevinskih objekata i naselja, u organizaciji Saveza gradjevinskih inženjera Srbije i Inženjerske komore Srbije na Zlatiboru od 25.-29. Maja 2015. godine.
 • 2014. godine učestvovala u internacionalnoj konferenciji o fortifikacijskom nasledju u Pamploni, Španija.
 • 2012. godine završila obuku za arhitektonsku konzervaciju Architecture Conservation Course u organizaciji Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro –Roma, Italy i Centralnog instituta za konzervaciju iz Beograda.
 • 2011. godine završila obuku za konzervaciju kamena- Stone conservation course u organizaciji Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro – Roma, Italy i Centralnog instituta za konzervaciju iz Beograda.
 • Učestvovala u Projektu Ministarstva kulture Tvrdjave na Dunavu (2009. i 2010), sprovedenom u sklopu UNESCO-vog regionalnog programa za kulturno nasledje Jugoistočne Evrope.

Objavljeni radovi (izbor):

 • Rad za konferenciju : 13thInternational Congress on the Deterioration and Conservation of Stone, 6.- septembar 2016. godine, Paisley, Scotland: „Decay Products of the Kersantite Built into the Monument of Small Staircase at the Kalemegdan Park (Belgrade, Serbia)“ (Novaković, Franković, Matović, Šarić, Erić);
 • Rad za Naučno-stručno medjunarodno savetovanje – Ocena stanja, održavanja i sanacija gradjevinskih objekata i naselja: „Stanje kersantita ugradjenog u fasade zgrade Narodnog muzeja u Beogradu“, Zlatibor, 2015, (Novaković, Matović, Franković);
 • Rad za konferenciju: International conference on fortified heritage: Management and sustainable development, Pamplona, 15-17 oktobar 2014 -„Belgrade Fortress – between yesterday and tomorrow“ (Novaković, Filipović);
 • Damage quantification of built stone on Dark Gate (Belgrade, Serbia): sample of damage index application for decay rate evaluation, Environmental Earth Sciences, DOI 10.1007/s12665-014-3843-z, (Frankovic, Novakovic, Matovic);
 • Problemi rekonzervacije i prezentacije Unutrašnjeg utvrdjenja na Beogradskoj tvrdjavi, Moderna konzervacija, ID: 211981836, (Filipović, Novaković).

Članstvo u profesionalnim udruženjima:

 • Društvo konzervatora Srbije
 • Inženjerska komora Srbije
 • ICOMOS Srbija.