Olivera Vučković

Direktor

Godina i mesto rođenja: 1969, Beograd

Obrazovanje: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, diplomirani istoričar

 Radno iskustvo:

april 2017 – novembar 2018. vršilac dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda;

2002–2017. zaposlena u Javnom preduzeću za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd „Beogradska tvrđavaˮ / JP „Beogradska tvrđavaˮ, na poslovima saradnika za programsku delatnost, rukovodioca Odeljenja za produkciju umetničke delatnosti i rukovodioca Službe za programsku delatnost;

2004–2012. član Nadzornog i Upravnog odbora JP „Beogradska tvrđavaˮ;

1994–1995. profesor razredne nastave za predmet istorija;

Radne aktivnosti:

 • rukovodilac projekata JP „Beogradska tvrđavaˮ u oblasti zaštite kulturnih dobara;
 • istraživanje i prikupljanje podataka i informacija u oblasti zaštite kulturnih dobara;
 • autor i rukovodilac Projekta obeležavanja objekata i spomenika na Beogradskoj tvrđavi i parku Kalemegdan;
 • rukovodilac tima JP „Beogradska tvrđavaˮ za izradu Projekta revitalizacije Tašmajdanske pećine;
 • realizator prezentacija kulturno istorijskog i spomeničkog nasleđa u okviru arheološko-istorijskih tura na Beogradskoj tvrđavi i parku Kalemegdan;
 • organizator preko 120 izložbi iz oblasti likovne umetnosti, multimedija i izložbi u oblasti kulturnog nasleđa;
 • autor velikog broja izložbi iz oblasti kulturno istorijskog i prirodnog nasleđa;
 • autor izložbe „Dunav – umetnik, putnik, svedokˮ u Kulturnom centru Srbije u Parizu, 2015. godine i Evropskom parlamentu u Briselu, 2016. godine;
 • učesnik u radu Sekcija tvrđava i ostataka utvrđenih gradova u Srbiji;
 • član organizacionog odbora manifestacije Dani Beograda i Dani evropske baštine;
 • autor i organizator programa u okviru manifestacija: Noć muzeja, Dani Beograda i Dani evropske baštine;
 • autor tekstova u javnim medijima i katalozima;
 • autor teksta za publikaciju „Beogradska tvrđava i gradsko poljeˮ i tekstova za veb-sajt JP „Beogradska tvrđavaˮ;
 • autor i organizator edukativnih programa i radionica za decu;
 • autor i organizator programa u okviru projekata rada sa decom ometenom u razvoju;
 • realizator manifestacija i programa  u saradnji sa ambasadama u Srbiji;
 • autor i realizator programa sa fakultetima univerziteta u Beogradu i Novom Sadu (Fakultet likovnih umetnosti, Fakultet primenjenih umetnosti, Arhitektonski fakultet)
 • vođa tima JP „Beogradska tvrđavaˮ koji je dobio Srebrnu medalju Univerziteta umetnosti u Beogradu za značajan i kreativan doprinos razvoju Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu;
 • učesnik i predavač na radionicama iz oblasti zaštite kulturnih dobara i edukacije;
 • voditelj i moderator programa i manifestacija iz oblasti kulture.