Gost Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda bio je profesor arhitekta Boris Podreka sa kojim je održan sastanak kome su prisustvovali direktorka Zavoda Olivera Vučković, rukovodilac arhitektonsko-konzervatorskog odeljenja Jasna Cvetić, arhitekta viši konzervator Rade Mrlješ, arhitekta Sekretarijata za kulturu Jasmina Premović i kustos Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu dr Julija Bala.

Prilikom posete Zavodu profesor Podreka je izneo nekoliko impresija o dosadašnjoj saradnji sa Zavodom, a takodje se razgovaralo o njegovim projektima nastalim u proteklih nekoliko godina sa posebnim osvrtom na Projekat konzervacije i prezentacije Narodne biblioteke na Kosančićevom vencu u Beogradu čiju razradu je u saradnji sa profesorom radio Zavod.