Skip to Content

Blog Archives

Spomenik Moši Pijade

Deset godina posle smrti Moše Pijade (1890-1957) raspisan je opšti jugoslovenski konkurs za izradu spomenika ovom istaknutom političaru, publicisti i slikaru.

0 Continue Reading →

Spomenik Moši Pijade

Spomenik Moši Pijade utvrdjen je za spomenik kulture 1987. godine.

0 Continue Reading →