Spomenik kulture

Makedonska ulica, Stari grad

link na mapu

Deset godina posle smrti Moše Pijade (1890-1957) raspisan je opšti jugoslovenski konkurs za izradu spomenika ovom istaknutom političaru, publicisti i slikaru. Žiri je odlučio da mimo konkursa dodeli specijalnu nagradu vajaru Branku Ružiću za izuzetno umetničko ostvarenje i da mu poveri izgradnju spomenika. Skulptura tematski i koncepcijski odražava umetnikove preokupacije one faze u kojoj je bio zaokupljen ljudskim zajedništvom, a poklopile su se sa idejom revolucionarnog pregalaštva predstavljene ličnosti. Postavljanjem spomenika bez postamenta sred pešačkog trga, postignut je prisan odnos sa posmatračem.

Službeni list grada Beograda br. 16/87