Magistrat je u Zemunu osnovan 1751. godine, a 1755. dobio je prvu gradsku kuću. To je bila prizemna barokna zgrada sa mansardom, koja je služila kao magistratska zgrada do 1832. godine, a od tada su u njoj stanovali magistratski činovnici. Izgorela je u požaru 1867. godine. Od 1823. do 1832. godine do stare zgrade sagradjena je po planovima zemunskog graditelja Jozefa Felbera nova, klasicistička magistratska zgrada. Zgrada je zidana od tvrdog materijala, sa medjuspratnim svodnim baroknim konstrukcijama u prizemlju i arhitravnim na spratu.

Oblikovana je simetrično, sa plitkim središnjim rizalitom koji se završava timpanonom. Ima podrum, prizemlje i sprat. Dispozicija prostorija u dvotraktnoj šemi, proizašla je iz sastava i sadržaja Magistrata koji je bio podeljen na više službenih odeljenja. Zgrada je 1836. godine prema planovima koje je potpisao gradski kancelist Križanić, proširena dogradnjom na mestu nekadašnje kuće Miloša Uroševića. Novoizgradjeni deo izmenio je prvobitnu čistotu klasicističke koncepcije i pored toga što su dosledno ponovljeni gradjevinski i oblikovni elementi starijeg dela zgrade. Zemunski Magistrat bio je smešten u novoj zgradi do 1871. godine, kada je ona predata na korišćenje Sudu, koji je tu boravio dugi niz godina. Od 1997. u zgradi se nalazi sedište Srpske radikalne stranke. Zgrada Magistrata predstavlja najčistiji primerak klasicizma u arhitekturi Starog jezgra Zemuna i materijalno svedočanstvo razvoja zemunske opštinske uprave čiji kontinuitet doseže do 1751. godine. Magistrat je utvrdjen za kulturno dobro 1965. godine.

tehnički crteži i planovi

opšti izgledi Magistrata i detalji