Skip to Content

Blog Archives

Crkva Svetog Duha u Obrenovcu

Crkva je podignuta 1870. godine kao jednobrodna gradjevina sa polukružnom apsidom na istočnoj i pripratom na zapadnoj strani.

0 Continue Reading →

Crkva Svetog duha u Obrenovcu

Crkva Svetog Duha u Obrenovcu utvrdjena je za kulturno dobro 1975. godine.

0 Continue Reading →