Skip to Content

Blog Archives

Otvaranje izložbe Terazije, osvrt i sećanja – beogradsko nasledje

Zavod za  zaštitu spomenika kulture grada Beograda je i ove godine nosilac programa manifestacije Dani Beograda.

0 Continue Reading →

Srećan Uskrs!

Srećan Uskrs!

0 Continue Reading →

Otvaranje izložbe Crnotravci graditelji Beograda: graditeljska delatnost pečalbara crnotravskog kraja u Beogradu u 19. i prvoj polovini 20. veka“

U saradnji Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Udruženja Crnotravaca Beograd i Gradjevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu priredjena je izložba ,,Crnotravci graditelji Beograda: graditeljska delatnost pečalbara crnotravskog kraja u Beogradu u 19. i prvoj polovini 20. veka“.

0 Continue Reading →

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda u najužem izboru za nagradu Turistički cvet za 2023. godinu

Nagrada Turistički cvet predstavlja  najznačajniju nagradu u oblasti domaćeg turizma, koja se tradicionalno dodeljuje pojedincima i pravnim licima za značajna ostvarenja u podizanju kvaliteta turističkih usluga, kao i za doprinos razvoju, unapredjenju i promociji turizma.

0 Continue Reading →

Stručno putovanje u Sarajevo i Banja Luku

Stručni saradnici Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda  posetili su Sarajevo i Banja Luku, radi razmene iskustva i znanja u oblasti zaštite nepokretnih kulturnih dobara i potpisivanja Memoranduma o saradnji sa JU Kantonalnim zavodom za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijedja Sarajevo, kao i posete Republičkom Zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasledja Banja Luka.

0 Continue Reading →