Skip to Content

Blog Archives

Manakova kuća

Kuća predstavlja izuzetno redak primerak stare varoške kuće Beograda iz prve polovine XIX veka, sa svim odlikama balkanske arhitektonske tradicije. Podignuta je oko 1830. godine.

0 Continue Reading →

Predavanje u Manakovoj kući : Primeri dobre prakse u zaštiti objekata narodnog graditeljstva u Beogradu

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda će učestvovati u programu predavanja koja se održavaju u Manakovoj kući svakog proleća.

0 Continue Reading →

Manakova kuća

Pouzdano se zna da je kuću kupio Grk Manojlo Manak, koji je sedamdesetih godina devetnaestog veka u prizemlju držao pekaru i kafanu, dok je sprat koristio za stanovanje. Po njegovom rodjaku Manaku Mihailoviću, dobila je i ime. U sećanju starih Beogradjana ostala je zapamćena kao kafana.

0 Continue Reading →