Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda će učestvovati u programu predavanja koja se održavaju u Manakovoj kući svakog proleća. Ovogodišnji program biće posvećen graditeljskom nasledju i različitim aspektima njegovog proučavanja i zaštite. Ana Sibinović, dipl.etnolog, viši konzervator održaće predavanje kojim će publika biti upoznata najpre sa delatnošću Zavoda i brojem kulturnih dobara koje štitimo na teritoriji sedamnaest  beogradskih opština. Odabirom pet spomenika kulture: Manakova kuća, Konak kneza Miloša, Konak kneginje Ljubice, Rodna kuća vojvode Stepe Stepanovića i Rančićeve kuće u Grockoj približićemo zaštićene spomenike kulture koji imaju uglavnom muzejsku funkciju i samim tim su održivi.

Vreme održavanja je 14.04.2022. godine u Manakovoj kući u 18 časova.