Skip to Content

Blog Archives

Amam kneza Miloša

Iako sagradjen u vreme uspostavljanja novovekovne srpske države1836-37, objekat je pravljen prema principima turskih javnih kupatila.

0 Continue Reading →

Amam kneza Miloša

Amam kneza Miloša jedini je sačuvan objekat nekadašnjeg dvorskog kompleksa, koji je knez Miloš Obrenović podigao 1836–1837 godine, na tada nenaseljenom prostoru uz nekadašnji Topčiderski drum.

0 Continue Reading →