Crkva Svetog Duha u Obrenovcu utvrdjena je za kulturno dobro 1975. godine.