U vreme kada je podignuta bila je najlepša i najmodernija školska zgrada u prestonici.