Skip to Content

Monthly Archives: September 2023

Spomenik srpskim i ruskim herojima poginulim u Prvom svetskom ratu

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda u kontinuiranoj saradnji sa Ambasadom Ruske Federacije u Beogradu pokrenuo je inicijativu da se pronadje način kako bi se skulptura vratila na spomenik.

Katalozi 2020

Katalozi nepokretnih kulturnih dobara 2020.