Muzej grada Beograda od 2011. organizuje Školski sajam kulture „Tržnica ideja“ sa ciljem da se uspostavi kontinuirana saradnja izmedju predškolskih ustanova i škola, s jedne i ustanova kulture, s druge strane, koristeći baštinu kao obrazovni resurs a muzeje kao mesta za učenje. Na ovogodišnjoj „Tržnici ideja“ čiji je domaćin bio Muzej Jugoslavije predstavilo se 26 muzeja i organizacija koje se bave edukacijom dece i mladih. Projekat „Nasledje za decu“ Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda – ustanova kulture od naciopnalnog značaja uzeo je učešće na četvrtom Školskom sajmu kulture. Autori projekta su etnolog Ana Sibinović i arh.tehničar Sladjana Milojević, saradnici Zavoda.

1

Vaspitačima i prosvetnim radnicima – direktorima, nastavnicima, učiteljima i školskim stručnim službama prikazana je šira i raznovrsna ponuda edukativnih programa ustanova kulture i drugih organizacija, na koju bi, pre svega, beogradski vrtići i škole mogli da se oslone u godišnjem planiranju programskih nastavnih i/ili vannastavnih aktivnosti.

2

Tokom  sajamskog dana učenici i nastavnici su se  kroz štampane i video materijale Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda upoznali sa ponudom edukativnog programa „Nasledje za decu“. Bili su u prilici da crtaju, slažu slagalice, rešavaju lavirinte i osmosmerke i druge zanimljivosti.

3

Takodje, posetiocima je ukazivano na očuvanje kulturno-istorijskog nasledja, o tome šta su preci uradili i šta je to što treba sačuvati za neka vremena koja dolaze, zatim upoznavanje sa svim objektima koji imaju istorijsku vrednost, a koji su brojni u  Beogradu i  okolini.

Istovremeno, to je bila prilika da se u neposrednom susretu predstavnika sektora obrazovanja i kulture razvije dijalog, razmotre zanimljive teme, podele iskustva, dogovori konkretna saradnja, ukaže na prepreke u njenoj realizaciji…