U okviru manifestacije „Dani Beograda“, 18.04.2017. godine, u prostorijama Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda održano je predavanje „Memorijali Prvog svetskog rata na teritoriji grada Beograda“. Predavanje je održao Aleksanadar Božović, istoričar umetnosti i stručni saradnika Zavoda.

_DSC0012

Predmet predljavanja je bio sintetskog karaktera, sa namerom da se u okviru obeležavanja sećanja Prvi svetski rat, prezentuju memorijalni spomenici u rasponu od monumentalnih ostvarenja pa sve do jednostavnih formi podizanih u rubnim delovima grada. Struktuirano je kroz njihovu tipologiju i hronologiju sa namerom da ukaže na najreprezentativnija i najkarakterističnija memorijalna ostvarenja, kroz raznolikost i pluralitet njihovih formi. U okviru predavanja takodje je analiziran idejni i simbolički značaj pojedinačnih memorijala, kao i njihov ikonografski sadržaj i funkcija.

_DSC0007 _DSC0016 _DSC0017