Каталози непокретних културних добара

Не заборављајући да је културно наслеђе интегрални, жив и динамичан сегмент културног идентитета сваког народа, Завод за заштиту споменика културе града Београда покренуо је 2008. године едицију „Каталози непокретних културних добара“. Управо због тога што културу чине и објекти, простори, људи, активности – који имају својства да обогаћују човекову личност, подижу општи културни ниво и развијају комуникације, неопходно је да културно наслеђе има активно учешће у свакодневном животу људи. Новооткривени доживљај прошлости заснован је на културном и укупном цивилизацијском наслеђу и готово је увек својеврстан облик путовања кроз историју. Каталози се обраћају читаоцу са позивом да истраже и „освесте“ однос према граду у којем живе, али и гостима Београда нудећи сажетак прошлости и садашњости града на неколико страница. Поред историјата споменичких објеката и простора у каталозима је презентована богата документација којом Завод располаже, од планова и цртежа, прко гравира и историјских приказа, до савремених фотографија културних добара.