Zgrada Društva Svetog Save sagradjena je 1924. godine, prema projektu iz 1914. godine.