Spomenik kulture

Cara Dušana 11, Stari grad

link na mapu

Zgrada Društva Svetog Save sagradjena je 1924. godine, prema projektu iz 1914. godine. Autor projekta bio je poznati srpski i beogradski arhitekta Petar Bajalović, dugogodišnji profesor na Arhitektonskom odseku Tehničkog fakulteta u Beogradu. Zgrada Društva Svetog Save spada u najbolja autorska ostvarenja ovog arhitekte u oblasti stambene arhitekture pre I svetskog rata. Monumentalna, markantna gradjevina, koja determiniše ugao ulica Cara Dušana i Braće Baruh, koncipirana je u duhu akademizma, sa primenom dekorativnih elemenata istorijskih stilova. Zgrada ima dva portala prema obema ulicama. Na spratnom delu se ističu po vertikali udvojeni balkoni sa naglašenim masivnim stubovima. Ugaoni, zasečeni, deo fasade završava se u gornjem delu četvrtastom kulom sa natpisom „Društvo Svetoga Save“.

Službeni glasnik RS br. 51/97