Zaostavštinu slikara Dragomira Glišića (1872-1957) čine kuća sa dvorištem i atelje sa devedeset šest uljanih slika, trideset crteža i ostalim pokretnim predmetima (slikarski pribor, biblioteka, lični predmeti, nameštaj).