Vila Šterić je podignuta 1933. godine kao stambena slobodnostojeća dvospratnica, G osnove, sazdana od formi kubičnih oblika, koncipirana u duhu funkcionalističke arhitekture prezentovane u visokom estetskom dometu.