Dvorski kompleks na Dedinju podignut je u periodu od 1924. do 1936. godine, na imanju kralja Aleksandra I Karadjordjevića, kao privatna porodična rezidencija vladara.