Podignuta je na prelazu HVIII u XIX stoleće. Ima podrum, prizemlje i sprat. Oblikovana je u duhu baroka s elementima klasicizma.