Škola u Konaticama podignuta je 1869. godine. Koncipirana je kao gradjevina sa osnovom u obliku izduženog pravougaonika.