Spomenik streljanim taocima u Skeli podignut je novembra 1951. godine na mestu na kome je 14. avgusta 1941. godine partizanska patrola napala i ubila nemačkog komandanta grada Šapca.