Beogradska Saborna crkva je gradjena od 1837. do 1840. godine na mestu stare crkve iz 1728. godine.