Ratnički dom, danas Dom vojske, ima dva trakta, jedan izgradjen izmedju 1929. i 1932. godine, prema ulici Braće Jugovića i drugi, dogradjen 1939. prema Siminoj, Francuskoj i ulici Emilijana Josimovića.