Ratnički dom, danas Dom vojske, ima dva trakta, jedan izgrađen između 1929. i 1932. godine, prema ulici Braće Jugovića i drugi, dograđen 1939. prema Siminoj, Francuskoj i ulici Emilijana Josimovića.