Spomenik kulture

Braće Jugovića 19, Stari grad

link na mapu

Ratnički dom, danas Dom vojske, ima dva trakta, jedan izgradjen izmedju 1929. i 1932. godine, prema ulici Braće Jugovića i drugi, dogradjen 1939. prema Siminoj, Francuskoj i ulici Emilijana Josimovića. Ratnički dom je podignut na placu bivšeg Velosipedskog kluba koji je beogradska Opština poklonila bivšim ratnicima.

Dom je podignut na osnovu konkursnog projekta arhitekata Živka Piperskog i Jovana Jovanovića, čije je ovo najznačajnije delo.

Od samog nastanka objekat je trebalo da ima karakter društvenog doma i po svedočenju savremenika izgradjen je po ugledu na društvene domove u Čehoslovačkoj i Poljskoj. Po izgradnji Doma u njega su useljena brojna udruženja i savezi, kao što su Udruženje rezervnih oficira i ratnika, Jadranska straža, Udruženje dobrovoljaca, Sokolska matica, Društvo prijatelja Francuske i drugi. Jedan deo objekta bio je namenjen boravku gostiju iz unutrašnjosti. Hotelski karakter Ratnički dom je u većoj meri zadobio dogradnjom dela prema Siminoj ulici. Današnja funkcija Doma vojske ne razlikuje se mnogo od one ustanovljene po podizanju.

Ratnički dom predstavlja eminentni primer primene romantičarskog metoda u medjuratnoj beogradskoj arhitekturi, o čemu svedoči čeona fasada. Sve ostale fasade oblikovane su u duhu modernističke bezornamentalne arhitekture.

Službeni list grada Beograda br. 23/84