Arheološko nalazište Ramadan nalazi se 200 metara južno od sela Višnjica.