Geca Kon (1873-1941) otvorio je prvu knjižaru u Beogradu 1901. godine. Paralelno sa otvaranjem knjižnice započeo je i izdavačku delatnost, u okviru koje je najpre publikovao dela iz oblasti prava, društvenih nauka i književnosti, kao i univerzizetske i školske udžbenike.