Kompleks Parnog kupatila braće Krsmanović formiran je tokom razdoblja od 1901. godine do dvadesetih godina XX veka oko ostataka nekadašnjeg „Malog amama“, za koji se pretpostavlja da potiče iz XVIII veka.