Han u Gornjoj Ralji podignut je sedamdesetih godina XIX veka. Pravougaone je osnove s podužnim tremom duž glavne ulične fasade.