Obelisk je podignut u čast povratka kneza Miloša Obrenovića u Srbiju 1859. godine i uspostavljanja dinastije Obrenovića; u spomen na ovaj dogadjaj na obelisk je uklesana 1859. godina.